De har foreldreansvar for sine yngre søsken

Mintamer (t.h.) og Fetelwork har begge ansvar for hver sin flokk av mindre søsken i Ofakim, etter at de mistet sine foreldre.

 

Det innebærer praktiske oppgaver som å holde hus og klær i orden og å holde styr på økonomien. De må også hjelpe sine yngre søsken med å bearbeide tapet av foreldrene, finne seg til rette i det nye landet, slå rot og skape sin egen framtid. Som store-søsken må de eldste sette egne behov og ønsker til side, for å være der for de andre. Det er en krevende oppgave for pur unge mennesker, så det er godt å få fri og være ung et par dager uten ansvar for andre enn seg selv.

Programmet som inkluderte en overnatting, inneholdt aktiviteter som var passende for alderen og som ga muligheter for å treffe jevnaldrende i samme situasjon. Seminaret kombinerte fritid med gruppearbeid som hjalp de unge til også å ta litt vare på seg selv. Sammen fikk de råd, veiledning og samtaler med voksne – sosialarbeidere, frivillige og psykologer – som støtter dem i den vanskelige rollen som oppdragere. Alt foregikk på amharic – deres morsmål. I trygge omgivelser kunne de også ta ut sin egen sorg og frustrasjon og samle nye krefter – og få råd om hvordan man kan håndtere hverdagsproblemene.

Det ble også tid til en utflukt til “Burma Road”, Ha’Masrek Nasjonalpark og Herodion. Et lærerikt avbrekk som hjelper dem å knytte seg til landet. Og om kvelden holdt Major Shlomi Bicha – frivillig hos Selah og helt fra den andre Libanonskrigen – foredrag om sin oppvekst i Israel uten foreldre og om sin karriere i det israelske forsvaret. For ungdommene ble dette svært inspirerende, idet det ga en følelse av at “det går an å skape seg en god, ny tilværelse tross tap av foreldrene”. Og det ble tid til å bade og ri, til leker og spill.

På denne måten yter Selah – og dere giverne gjennom HJH – hjelp og støtte til unge immigranter, som har fått en ublid start på det nye livet i fedrenes gamle hjemland. Slike seminarer og ukentlige visitter fra besøksvenner hjelper søskenflokkene til å holde sammen og støtte hverandre. Et par dager sammen med andre i samme situasjon er en utrolig fin hjelp og “vitamininnsprøytning”.

Hjertelig takk alle sammen fordi dere bidrar til å gi nye immigranter en god start.

Major Shlomi Bicha t.h., frivillig fra Selah, med Michael som også ble oppfostret av sine eldre søsken etter at de mistet sine foreldre.

Limor Regev (t.h.) leder av Selahs seminar program, her sammen med Bat-El.

Foreldreløse barn som vokser opp sammen med sine eldre søsken på Selah seminar mai 2010.