Hjelp til immigranter fra india

Et nytt prosjekt hos HJH i år er Mah Yakar Chasdecha i Tsfat. Det er en liten, nærmest familiedrevet organisasjon, basert på hovedsakelig frivillig arbeid, som har tatt på seg å hjelpe 40 indiske jødiske immigranter. Grunnleggerne av Mah Yakar Chasdecha så med fortvilelse at disse nye immigrantene, selv etter at de var ferdig med fem måneder med hebraisk undervisning på ulpan og var flyttet ut av absorberingssenteret nærmest mistet evnen til fungere i samfunnet. Mah Yakar Chasdecha hjelper nå disse immigrantene til å forstå hvordan det israelske samfunnet fungerer, hvordan man får seg arbeid, samt det er blitt et senter for feiring av helligdager, bryllup, fødsler og mer. En helt sentral og viktig del av livene til disse immigrantfamiliene!