Oppføringer av Redaksjonen

Naturen og hjemlandet

Et av prosjektene HJH støtter er Shiluv, som betyr integrering på hebraisk, og er betegnelsen på prosjektene til organisasjonen HaTeva ve-HaAretz (naturen og hjemlandet). HaTeva ve-HaAretz er en ideell organisasjon som arbeider for å hjelpe nye innvandrere med å bli integrert i det israelske samfunnet. Dette gjøres gjennom prosjekter innen utdanning, samfunnsutvikling, jødiske verdier og […]