Hjelp til etiopiske immigrantbarn

Et av HJHs prosjekter i Israel er Shaham-prosjektet hos Youth Futures.
Her gis etiopiske barn hjelp for å klare seg bedre på skolen. Her får barna leksehjelp, sosial og kulturell opplæring, hjelpe til å se egne prestasjoner og forbedringer, hjelpe til å se sammenheng mellom skole og fremtidig jobbsituasjon, og ikke minst får foreldrene hjelp forstå hva som skjer på skolen ved å hjelpe til med kommunikasjonen mellom skole og foreldre.