Prosjektene våre trenger mer hjelp nå

På lang sikt vil hele den israelske befolkningen – og prosjektene våre – merke virkningene. Immigrantarbeidet ble rammet på den måten at de måtte bruke mye resurser på å hjelpe mange som ble direkte rammet av krigshandlingene. Det ble brukt store ressurser – menneskelig og økonomisk – på å hjelpe familier og enkeltmennesker på ulike måter.

De mange drepte og sårede og de store materielle ødeleggelsene i nord rammet også mange innvandrere og innvandrerfamilier.

Mange av prosjektene våre ble sterkt involvert i hjelpearbeidet og brukte mye ressurser ekstra. Og utfordringene fortsetter – nye immigranter kommer stadig i stort antall (se egen artikkel) og de sårede og krigsrammede ellers må følges opp.

Nå trenger de ekstra økonomiske midler fordi mye av årsbudsjettet allerede er brukt. De ber om vår hjelp – og Hjelp Jødene Hjem vil hjelpe så langt det er mulig for oss.

Situasjonen er nå svært vanskelig for flere. Jewish Agency mangler f.eks. midler til å trappe opp arbeidet med de etiopiske immigrantene. I Etiopia venter tusenvis av fortvilte mennesker på å få komme til Israel; de har ventet i måneder og år, men den opptrappingen som var planlagt, må vente.

Share Zedek, Hadassah, Yad Sarah og organisasjonene som arbeider med terrorofre har store utfordringer framover. Vi vil hjelpe – om giverne blir med på en ekstra dugnad i høst.
Hele det israelske samfunnet ble selvsagt egentlig rammet av krigen.

2005 og første del av 2006 var økonomisk en god periode med vekst i økonomien.
Regjeringen hadde planer om å øke pensjoner, barnetrygd og andre sosiale ytelser for å hjelpe de mange under fattigdomsgrensen. Men så kom krigen og alle slike planer måtte skrinlegges.

Turisttrafikken ble sterkt redusert. Nå er den oppe igjen omtrent på det halve av det den var i 2005. Arbeidsløsheten har vokst; i det hele tatt sliter mange israelere i dag med hverdagen sin.
Denne situasjonen påvirker også arbeidet og mulighetene for å kunne gjøre mer for prosjektene våre.

Utfordringene og oppgavene er der, ressursene mangler. Vi vil gjerne stå sammen med dem og gjøre noe ekstra i denne situasjonen!