Stabil innvandring de siste tre årene

Innvandrere er viktig for Israel, også de unge. Svært mange av de etiopiske innvandrerne er under 18 år.

De siste tre årene har immigrasjonen vært forbausende stabil. Hittil i år (ved utgangen av september) er det kommet 15.566 nye; i 2004 var tallet 16.621 og i 2005 17.639 i samme periode. De to siste årene (i 2004 og 2005) kom godt over 20.000 nye innvandrere; alt tyder på at resultatet for 2006 blir omlag det samme.
Dette blir bare en kort orientering om innvandringen nå, men jeg vil gjerne nevne at tallene for de fire viktigste enkeltlandene og områdene er rimelig stabile.

Fra ex-Sovjet kom 5.387 til og september, en nedgang fra 6.930 i fjor.
Fra Frankrike som er blitt et viktig emigrantland nå, kom 2.227. Fra USA kom 2.191; et relativt høyt tall. Her er det en liten økning fra 2004 og 2005.

Fra Etiopia kom 2.722 nye immigranter fram til september i år. Dette tallet er helt jevnt med immigrasjonen fra Etiopia de to foregående årene. Men her ligger det en stor utfordring for Israels venner. Flere tusen etiopiske jøder har ventet i mange år på å få komme “hjem” til Etiopia. Men det går senere enn ønskelig, Jewish Agency mangler ressurser i den anstrengte situasjonen de nå er i.