Shiluv – Teva ve-Haaretz

Støtten til Shiluv går nå til et hageprosjekt, der nabolag går sammen om å dyrke opp ubenyttede jordstykker økologisk. Naboer arbeider praktisk sammen og blir på denne måten bedre kjent. Dette styrker samholdet og gir indirekte opplæring i språk, demokrati og samarbeid, sunn mat og omtanke for Israels resurser. Programmet gir også egne kurs i ledelse, for slike hager må ledes og organiseres, selv om alt arbeid er frivillig. Mange som er med i denne aktiviteten deltar i tillegg i forskjellige typer aktiviteter for å få nye immigranter til å føle seg hjemme.

Nyheter til dette prosjektet