Prosjekter som hjelper immigranter til rette gjennom forskjellige aktiviteter og motivering for nyetablering i Negev.