Machanaim

Undervisningssenter som arbeider med immigranter fra det tidligere Sovjet, i første rekke eldre. Samtalegrupper om språk, religion, fi losofi og rene språkkurs. Man prøver å lage et berikende miljø for mange immigranter som ikke har så mye å fylle hverdagen med, samt skape en enda sterkere tilhørighet til landet gjennom foredrag og utfl ukter. Tilsvarende programmer utvikles også for ungdom. Machanaim oversetter bøker innenfor disse fagområder til russisk og sender dem til jødiske sentre i Russland og USA (der mange russisktalende jøder også bor) for å motivere og forberede dem på møtet med Israel.

Nyheter til dette prosjektet