Talskvinne for de unge immigrantsoldatene

Bella Goldberg (foran t.v.) og Shiluv skaffer enslige soldater et nettverk.

Bella er svært opptatt av at de unge skal slå rot i fedrenes land og skape seg en framtid der. Da hun selv fikk sønner i det militære, ble hun virkelig klar over hvor vanskelig det er å være ny immigrant og soldat uten familie i landet. Men Bella er en energisk kvinne som gjør noe med en slik erkjennelse. Innenfor rammen av Shiluv tok hun initiativ til programmet “Enslig soldat” for disse unge menneskene.

Fadderprogram
Det blir skaffet “faddere” til hver enkelt soldat, omsorgsfulle mennesker som ringer når noe hadde hendt eller bare for å prate. “Fadderne” inviterer også til helgebesøk og til å feire jødiske helligdager sammen. Mange av de unge menneskene har ikke feiret slike høytider før, så det blir både hyggelige og lærerike opplevelser. Når andre har besøk av sin familie på basen, kommer “fadderne” eller representanter fra “Shiluv” med nistekurv og kake. Og det kommer pakker og brev fra dem. Alt dette hjelper de unge til å føle at de virkelig er ønsket som immigranter og at det er en plass for dem i Israel, at man har bruk for dem.

Shiluv står for helgesamlinger, utflukter, kurs og moro, der soldatene kan danne sitt eget nettverk og oppleve et fellesskap. Israel er opptatt av at unge jøder skal immigrere til Israel. Slik håper man at resten av familien skal kunne følge etter senere. Man ønsker at de unge skal få utdannelse, egen familie, jobb og trives, slik at de kan bidra til landets vekst og utvikling. De nettverk som Shiluv hjelper til med å skape, kan bli til god støtte for en ung immigrant. Her får de venner som senere kan hjelpe hverandre i hverdagen.

Tar opp problemer
Hos Shiluv lærer de mer om landets historie, kultur og tradisjoner. Soldatene blir oppmuntret til å arbeide med språket fordi det er nøkkelen til en vellykket integrering. Men de blir også oppmuntret til å ta kurs innenfor Forsvaret. Shiluv blir talsmann for immigrantsoldatene overfor det militære og kan ta opp spesielle problemer på gruppens vegne, for eksempel problemer knyttet til språkvansker.

Hver fjerde soldat i den israelske hær er kommet til Israel som barn eller ungdom. For få år siden var det hver femte. 75 prosent av alle immigrantsoldater avtjener sin verneplikt som aktivt stridende. Over fjerdeparten av immigrantsoldatene er uten pårørende i landet.

Programmet “Enslig soldat” går fortsatt til glede og nytte for stadig nye immigranter. En virkelig god idé fra en kvinne med engasjement og innlevelsesevne.