PNIMA

Dette prosjektet retter seg mot kaukasiske jøder, en gruppe som er kommet til Israel i tre innvandringsbølger. De har slått seg ned på noen få steder, og har ikke vært innstilt på å la seg integrere i det israelske samfunnet. Tradisjonelt har de levd av landbruk i fjellene, en fagkunnskap som har vist seg vanskelig å bruke i deres nye, gamle hjemland. Det er mye sosial nød og kriminalitet blant dem og de ser ikke hensikten med utdannelse. På israelsk statistikk over skoleresultater og utdanning skiller de seg klart ut – helt nederst. Prosjektet arbeider på fi re steder for å skape forståelse for at barn må gå på skolen og gjøre lekser. Langsomt vil dette arbeid bære frukter, som kan hjelpe neste generasjon ut av fattigdommen.

Nyheter til dette prosjektet