NET@

Net@

Net@ er et program som løper i utkantkommuner med arbeidsløshet og få fremtidsmuligheter for vanskeligstilte ungdommer. Net@ har nå program gående på 20 forskjellige steder i Israel for barn mellom 10 og 18 år. De eldste elevene, som går på siste året på ungdomsskole og så videregående, kan melde seg til et krevende fire-årig program, fire ettermiddager i uken etter skoletid. De lærer programmering, prosjektledelse, omsorg for lokalsamfunnet og teknikk. I det fjerde året drifter elevene også en lokal pc-lab hvor lokalbefolkningen kan komme og få hjelp med sine datamaskiner, telefoner etc.

Hvert år er en avsluttet enhet med vitnemål. Når de har fullført programmet sammen med videregående skole, står forsvaret klart med spennende oppdrag i viktige posisjoner. I mange tilfeller vil de også få jobb der etter avsluttet førstegangstjeneste. Israels dataindustri tilbyr også godt betalte jobber. Det betyr at de unge evt. kan hjelpe sin familie økonomisk eller de står godt rustet til å klare seg selv. Den onde sirkel med fattigdom og motløshet er brutt – og Israel får arbeidskraft med en utdannelse det er stort behov for.

Nyheter til dette prosjektet