Språkundervisning og immigrasjonsmotivering i Russland. Kursvirksomhet for eldre immigranter i Israel.