Net@ er et fantastisk prosjekt som gjennom å gi ungdommene teknologisk kunnskap får dem ut av fattigdom og sosial bakevje. Ungdommene møter opp 2 ganger i uka i løpet av året og får ekstra undervisning i data og teknologi. I tillegg gir de tilbake til nabolaget ved å drive med datahjelp for de som trenger det.

I løpet av sommerperioden er ungdommen også invitert til forskjellige sommerseminarer i regi av Net@. Seminarene har flere hensikter – å gi de unge informasjon og kunnskap og egenskaper de trenger i livet. I tillegg gir det disse ungdommene et sted å gå, en hensikt med sommertiden og noe å gjøre og fortelle om.

Brobyggende sommerseminar

I sommer fikk jeg besøke et av seminarene for Net@-ungdommene våre fra Nasaret Illit. Dette seminaret var ekstra spennende ettersom deltagerne er Net@-ungdommer fra både jødiske og arabiske områder i Israel. Seminaret med 90 deltagere fokuserte på sameksistens og samarbeid på alle nivåer. Alt fra språk til politikk og kultur ble berørt. Av de arabisktalende ungdommene snakket ikke alle hebraisk, og vice versa med de hebraisktalende ungdommene og arabisk. Veillederne på seminaret hadde med andre ord en heftig jobb med simultanoversettelse i løpet av tiden de var sammen. Deltagerne ble oppfordret til å snakke på det språket de føler seg mest komfortabel med, og alle gruppene hadde en hebraisktalende og en arabisktalende veilleder med seg hele tiden.

Net@ kommer med alle veillederne, mens Peres fredssenter stod for det pedagogiske programmet. «Vi tror ikke at vi kan alt selv,» forklarer Net@-koordinator og leder Heli Sarussi. Hun sier det var naturlig for dem å gå i samarbeid med Peres fredssenter om det pedagogiske ettersom de i en årrekke har vært med på å skape gode og brobyggende programmer for både unge og voksne. Hånd i hånd hjelper de ungdommen ved dette seminaret til å ikke bare bli teknologiske fremtidsledere, men også brobyggere for Israel.

«Dag 1 er veldig utfordrende,» forteller Said Elime, som til daglig jobber som en av lederne for Net@ i Nasaret Illit. «De unge er ikke sikre på hvordan de skal klare å kommunisere. De er veldig usikre på hverandre – på alle mulig måter. Det er mange potensielle konflikter. På dag 3 er de allerede sikre på hverandre, bare se her,» sier han og viser til gruppen foran meg. De snakker hebraisk og arabisk om hverandre, og ved hjelp av lederne og hverandres oversettelse mellom språkene flyter kommunikasjonen.

Gruppen jeg fikk observere hadde blitt delt i to og de diskuterte hvilke ledere som er gode og hvilke som er dårlige. Det som ble klart var at ikke alle i gruppene kjente til alle lederne – hva gjorde de så, hvordan kunne de bestemme hvem som var god og hvem som var dårlig? Jo, det stolte nok på sine gruppekamerater til å la dem gi svaret for hele gruppen.

Ungdommen jobber sammen på tross av forskjellig språk, religion og opphav. Slik skaper de et felles Israel.

Godt samarbeid på Net@s sommerseminar.

Komme seg fremover

Det var imponerende å se arbeidet de unge hadde nedlagt over så kort tid, og hvor godt brobyggingsmekanismene på kurset fungerte. Det betyr selvfølgelig ikke at alle alltid var enige, men det som var klart var at de kunne snakke om det, diskutere – og at språk, religion og kultur betød mindre enn ønsket om å være sammen, samarbeide og komme seg fremover i livet sammen.

For det er det som fellesnevneren for alle ungdommene i Net@. De trenger en hånd og et løft for å komme seg fremover. Gjennom Net@ får de kunnskapen de trenger til å komme seg oppover i israelsk samfunn og ut av den sosiale bakevjen. Det som var så klart på seminaret jeg besøkte var at det er irrelevant hvor i israelsk samfunn du kommer fra – russisk eller etiopisk immigrant, fra en arabisk landsby i Israel, fra et av de fattige områdene i Israel – alle når de lenger med Net@. For opplegget fungerer, og de får ungdommen ut av de fattigslige vilkårene til å være med på å bygge et smart, velfungerende og fremadrettet Israel.