Lada’at – Shilo

For mennesker som er analfabeter og som aldri har fått biologiundervisning driver dette prosjektet enkel folkeopplysning på innvandrerens eget språk, tilpasset den enkeltes kulturelle bakgrunn. Mange av immigrantkvinnene, særlig fra Etiopia, blir ofte gift svært tidlig og får mange barn. Hvis mannen blir gående arbeidsløs, vil han føle at han mister verdighet. Gjennom prosjektet etableres kontakter der man kanskje også kan fange opp kone- og barnemishandling, noe som i det senere har ført til flere familietragedier årlig.

Nyheter til dette prosjektet