Forskjellige helsetiltak for å bedre immigranter og vanskeligstiltes helse og livssituasjon.