Shaare Zedek, Jerusalem

En betydelig del av pasientene er nye immigranter uten nær familie eller venner i landet. I forbindelse med sykdom kan det påløpe mange ekstrautgifter for pasienten og de pårørende, utgifter som helseforsikringen ikke dekker. HJH støtter sosionomtjenesten ved sykehuset, slik at de kan hjelpe vanskeligstilte pasienter.

Nyheter til dette prosjektet