Hadassah sykehusets prosjekt for eldre kvinner, Jerusalem

HJH støtter et helseprosjekt drevet av Hadassah sykehuset, for eldre, vanskeligstilte immigranter. De gir undervisning i kosthold, mosjon, sykdommer som rammer eldre. Gjennom denne kontakten håper man å kunne hjelpe dem til å tilpasse dietten til billig, lokal og sunn mat. Dette er også et lavterskel tilbud som gir legehjelp på eget morsmål, slik at de eldre lettere kan forklare om sine plager. Man har også mindre ”Ut-i-frisk-luft” grupper, som både kan ha en sosial funksjon og gi mosjon. Hensikten er å gi de eldre bedret livskvalitet.

Nyheter til dette prosjektet