Hjertelig takk

Vi er fantastisk imponert over den givergleden vi daglig ser. Julegaveaksjonen var en suksess og gaveinngangen i desember måned ser ut til å gå over i historien som en av de aller beste. Totalt fikk vi da inn mer enn 1.1 mill. Og vi kommer opp i 9.3 mill. samlet for 2008. Kr 5.236.000 er overført til prosjekter i Russland, Etiopia og Israel. Det betyr at vi også i år har sendt mer enn kr 100.000 hver uke til forskjellige prosjekter som alle på ulike måter støtter opp om innvandringen. Vi har også distribuert informasjonsmateriell om jødenes situasjon rundt om i verden og i Israel. De endelige regnskapstall og prosenter kommer i neste nyhetsbrev sammen med innvandringsstatistikken.

Immigranter til Israel har fått god hjelp fra dere. Mange som kom i en vanskelig situasjon har fått hjelp. Motivasjon til å emigrere og støtte hvis det blir litt for vanskelig, hjelp til å forberede seg på de nye forhold og opplæring/omskolering for å kunne klare seg selv – alt dette og mye mer bidrar dere til. Og med lokal dugnadsinnsats rekker pengene svært langt og er til stor velsignelse.

Jeg har møtt elever på Ulpan Halom i St. Petersburg som var blitt svært motivert til å emigrere til Israel. Ved besøk på prosjektene i Israel møter jeg ofte mennesker som ber meg hilse dere og takke for støtten. Innimellom er det skjebner så vanskelige at det er utrolig at folk har kunnet bære det. Men den medmenneskelighet og varme disse immigrantene er blitt møtt med på prosjekter som dere har gitt bidrag til, har hjulpet dem til å greie det.

Mange som bor i Israel legger spesielt merke til det arbeid som finansieres fra Norge. Dette fordi vårt eget land har vært spesielt framme i media der p.g.a. anti-israelske og anti-jødiske holdninger. Vi takker dere for at dere står fast med oss i vårt arbeid og håper at 2009 vil bli et rekordår nettopp på grunn av dette. Deres omtanke og kjærlighet er en uvurderlig støtte for Israels hardt prøvede folk i disse vanskelige tider. La oss vise tydelig at vi støtter Israel og landets immigranter og at vi hjelper jøder hjem og hjemme!