Et både lett og vanskelig valg

Øyvind Bernatek, ny styreleder i HJH.

Det var lett fordi det arbeidet vi gjør med alle deres generøse støtte er så meningsfullt, og samtidig så vanskelig fordi jeg vet at å lede etter den nye strukturen vil være tidkrevende og fordre mye organisatorisk talent og utholdenhet. Derfor kunne jeg ikke umiddelbart svare hverken ja eller nei, men jeg trengte tid for å områ meg.

Med en sammenfallende mulighet for å gjøre enkelte valg i min egen hverdag fant jeg ut at jeg ville ha anledning til å påta meg oppdraget, og da ble ønsket om å få bidra videre og å fortsatt utvikle organisasjonen slik at vi også i fremtiden kan nå våre mål, den seirende følelse. Ved neste henvendelse relativt kort tid før årsmøtet, kunne jeg derfor svare ja! Det unike med HJH er at vi har så forskjellige ståsteder både religiøst og ideologisk, men allikevel står vi sammen om et felles mål, et flott humanistisk prosjekt; å hjelpe jøder hjem til Israel og å hjelpe nye immigranter i Israel til en trygg og god fremtid der. Vi som har vært involvert i dette arbeidet over tid vet at listen over gode prosjekter å støtte er lang og menneskene som trenger vår hjelp er mange, og derfor må vi både velge de rette prosjektene og ikke minst stå ved dem vi allerede støtter.

Det er med ydmykhet jeg når tar fatt i Hjelp Jødene Hjem. Jeg ønsker å videreføre det flotte arbeidet vi ved deres og ikke minst ved Anne Marie Gravdahls innsats, sammen med gode medarbeidere har bygget opp gjennom 17 år. Jeg benytter anledningen til å takke dere alle for den støtte dere har gitt til nye immigranter i Israel, og jeg håper samtidig at dere vil fortsette å gi, behovene er der i morgen også. Jeg vet at svært mange i Israel er og vil være dere evig takknemlige for all den hjelpen dere gir.