Flott tiltak for ungdom

Dette tiltaket kommer mange innvandrerungdommer til gode. Tiltaket kalles Net@ og tar sikte på å kvalifisere unge, som faller utenfor skole – og høyskolesystemet fordi de har en ressursfattig bakgrunn, til å bli dataingeniører og kvalifisere dem til å bruke data i mange sammenhenger.

Hensikten med opplegget er å oppgradere disse ungdommene fra høyrisiko til høyteknologi. Eller som de sier på engelsk: “Advancing Youth from High Risk to High Tech.” De første kursene er allerede i gang, tanken er å starte opp grupper i flere byer og tettsteder i Israel – etter hvert som de får penger til det. De tenker også at flere kurs skal startes opp i utkantstrøkene av Israel – i nord og i sør. Det er ofte her problemene er store med arbeidsledighet og andre sosial problemer.