Oppføringer av Øyvind Bernatek

Kjære Giver!

I august hadde vi en fadderskapsaksjon, og mange nye barn og unge i Israel fikk faddere. Yngre etiopiske innvandrere og eldre holocaust-overlevende er noe av det vi kan lese om i dette nyhetsbrevet.

Kjære giver!

Ett av de mange gode prosjektene vi støtter i Israel er Sela – Israel Crisis Management. Med denne organisasjonen har vi også inngått et fadderskapsprosjekt som virkelig betyr noe for de barn og unge som er foreldreløse, og de har blitt dette som følge av en tragisk hendelse etter at familien kom til Israel. Dette kan dere lese mer om i dette nyhetsbrevet. Det er dessverre få tegn til lysning når det gjelder jødehatet verden over. Mørke krefter nører opp under disse hatets flammer, og stadig flere jøder i svært mange europeiske land, har mistet troen på en trygg fremtid for seg og sine i de landene de nå bor i og velger å bosette seg i Israel. Takk for all den støtte dere gir Israel og det jødiske folk, og jeg håper dere fortsatt vil ha anledning til å hjelpe til i vårt arbeid.

Kjære giver!

Hjelper folk fra forfølgelse, krig og jødehat. Ukrainske immigranter trenger hjelp. Selah hjelper både med språk og kulturforskjeller.

Kjære Giver!

Takk til de mange frivillige som har jobbet disse 25 årene og til de mange giverene. Takk til dere mange som ikke godtar jødehatet, til dere mange som forsvarer Israels rett til å eksitere som en suveren og demokratisk jødisk stat, takk til dere som hjelper jøder hjem til Israel!

Kjære giver!

Det er en dyster tid for Europas jøder hvor drapet på den jødiske vakten ved synagogen i København, Dan Uzan, er den siste grusomme hendelse i en lang kjede med fanatisk antisemittisme i Vest-Europa særlig forvoldt av islamister. Samtidig er situasjonen for mange av Ukrainas jøder prekær. Dette viser hvor viktig det er at Israel eksisterer som en trygg havn, som et felles hjemland, for alle verdens jøder.

Kjære giver!

I 25 år har Hjelp Jødene Hjem hjulpet vanskeligstilte jøder hjem til Israel og i Israel dersom det har vært behov for det. HJHs givere har et eierskap i dette mirakelet!

Kjære giver!

Det er mørke skyer over mange steder av Europa for dets jødiske befolkning. Ved å støtte vårt arbeid er dere både med på å hjelpe jøder ut av Ukraina og hjem til Israel og med på å hjelpe nye immigranter i Israel dersom de møter spesielle utfordringer, uansett hvor de kommer fra, med en ny start i livet. Noen bedre måte å vise støtte og sympati for Europas jødiske befolkning kan jeg vanskelig tenke meg. Takk for at dere er der for dem når de trenger det som mest!

Kjære Giver!

2015 er vårt 25 år. Vi skal se hva på hvilke utfodringer de vi har som mål å hjelpe har fremover. I det siste året har den jødiske innvandringen fra mange vestlige land, og da særlig fra Frankrike, økt voldsomt på grunn av den sterkt økende antisemittismen