16.000 nye immigranter i 2008

Det betyr at innvandringen i 2008 lå omtrent på nivå med de 3 – 4 foregående årene, men tendensen er svakt
nedadgående. Uro, kriger og vanskelige økonomiske tider har gjort at vi ikke har sett de store tallene de siste årene.
Likevel er det altså slik at det har kommet ca 50 immigranter i gjennomsnitt hver dag denne tiden. Det er mange mennesker som skal tas vare på og integreres – en prosess som ofte tar flere år!

Det er alltid interessant å se hvor de nye kommer fra – og hvordan utviklingen er i innvandrerstrømmen.

Vi skal komme tilbake med mer informasjon og flere detaljer litt senere i år. Nå vil jeg bare nevne at det fremdeles er slik at ex-Sovjet, Etiopia, USA og Frankrike er de viktigste
“immigrantlandene”, slik det har vært hele tiden etter årtusenskiftet. I 2008 kom hele 5.587 (ca 30%) fra ex-Sovjet, de viktigste landene her er først og fremst Russland og Ukraina og noen fra Hviterussland og de baltiske statene.
De siste jødene kommer også fra Kaukasus og de sentralasiatiske republikkene.

Ellers kom det 2.000 fra Etiopia (noe mindre enn før) og 339 fra Sør-Afrika i 2008. Fra USA kom det faktisk hele 2.777
i 2008, et svært høyt tall og fra Frankrike 1863. Fra Sør-Amerika kom vel 1.000 med Argentina og Brasil som de største “immigrantlandene” med vel 200 hver.
Det foreligger ingen statistikk på det nå, men det er kjent at en del av immigrantene fra USA er “russere”, som har bodd noen år i der.