Sjefsrabbiner vil konvertere indisk stamme

Den består av omkring 7.000 medlemmer. Gjennom generasjonene har stammen bevart jødiske tradisjoner, og hevdet at de er etterkommere av Manasses stamme.

På begynnelsen av 1900-tallet ble stammen konvertert til kristendommen, men for 30 år siden beveget deler av gruppen seg tilbake mot jødedommen.
Forskere har påvist at Bnei Menashes tradisjoner har sitt utspring i autentiske israelske tradisjoner fra 800 år f. Kr. Det er også funnet samsvar mellom de kvinnelige medlemmer av stammens DNA og kvinner fra Midtøsten.

Nå vil sjefsrabbiner for de sefardiske jødene, Shlomo Amar, anerkjenne Bnei Menashe stammen som etterkommere av oldtidens jøder. Han vil sende en gruppe rabbinske dommere som formelt kan konvertere dem til ortodoks jødedom.
En slik konvertering vil gi de indiske jødene mulighet til å immigrere til Israel uten særskilt godkjennelse fra det israelske innenriksdepartementet. Hittil har omkring 800 av Bnei Menashe stammen kommet til Israel.

Innenriksdepartementet har hittil satt en årlig maksimumsgrense på hundre immigranter.