Kursdifferanse og finanskrise gir budsjettkutt

Vekslingskursen mellom dollar og shekel har endret seg dramatisk. I løpet av et halvt år i 2008 sank den fra 4.2 shekel på en dollar til 3.2. Langsomt nærmer kursen seg tidligere nivå og ligger nå på ca 4.1. Det innebar at mens man i januar 2008 fikk 420 shekel for en gave på
US$ 100, ble det senhøstes bare 320 shekel. For mange organisasjoner som får store pengegaver fra USA, resulterte dette reelt sett i en betydelig nedgang i gaveinntektene. Norske kroner er også svekket i forhold til shekel, hvilket betyr at HJHs overføringer ikke er så mye verdt nå som for 1 ½ år siden. Men situasjonen bedrer seg!

– Mange større givere utenfor Israel har mistet mye av sin formue eller er gått konkurs og har derfor ikke vært i stand til å gi som før – eller enda verre, som avtalt. Yad Sarah har for eksempel ute en bestilling på åtte kostbare pustemaskiner for levering i april. Mannen som lovet å betale for dem, er nå gått konkurs. Selah ble lovet en utrykningsbil, som en annen fortvilet amerikaner nå ikke kan betale. Og store legater og stiftelser i USA forsvant over natten i fjor høst.

De fleste organisasjonene i Israel har kuttet sine budsjetter for 2009 med mellom 10 og 30 prosent ifølge Jerusalem Report fra 16. februar 2009. Våre prosjekter melder om 10 prosent budsjettreduksjoner.

Men det vil sikkert glede dere å høre at for eksempel Hadassah-sykehuset, som sto overfor betydelige kutt, fortsatt kjører helseprosjektet for eldre russiske immigranter, omtalt i HJH-avisen i november 2008. Begrunnelsen var at HJH støtter det. Det var nok ellers et delprosjekt som man ville velge å suspendert for en periode, når det nå er så vanskelig.

For HJH er det viktig at de prosjekter som styret velger å støtte er hjelp til selvhjelp for immigrantene. Våre gaver beskytter mot sparekniven.