En anstendighetens øy

Å besøke prosjektene for oss er i tillegg varmende, inspirerende. Vi treffer flotte menneskene bak prosjektene og får se brokker av det viktige arbeidet de gjør. Denne muligheten finnes også for dere som givere ved å delta på våre giverturer. Vi har ny givertur i oktober i år med ledige plasser. For mange av dem som har deltatt tidligere, har slike møter gitt varige og dype gode minner for livet.

Slik ble det igjen da jeg var i Israel i ti dager nå i mars. Det var som endelig å kunne puste ut i ren luft, å igjen beskue at Israel er et normalt og velfungerende land som så lett demoniseres her hjemme som i veldig mange andre land. Godt var det også å kunne vandre rundt, være en av de mange uten å mer eller mindre hele tiden skulle svare for Israels handlinger til mennesker som egentlig ikke bryr seg om landet, slik det har vært så mye av den senere tid i Norge.

Hver gang jeg er i Israel gleder jeg meg over å se et land som stadig utretter nye små og store mirakler innenfor en rekke områder, og jeg gleder meg over å være i et land fylt av svært mange gode mennesker som dedikerer mye av deres tid til å hjelpe andre. Dette er mennesker med svært høy moralsk standard, mennesker som stadig stiller krav til seg selv og til samfunnet for at det skal forbli en anstendighetens øy omgitt av et hav med mer eller mindre totalitære regimer.

En av dem jeg traff denne gangen var Delisya Jason fra Keren Klita, en frivillighetssentral som hjelper vanskeligstilte nye immigranter til rette i Israel. Ingen får betalt for arbeidet de gjør, hverken ledelse, mellomledere eller de frivillige, og det er svært mange av de frivillige. På den måte gjør virkelig de midler vi med deres hjelp samler inn og sender til dem, nytte for seg. De forsvinner ikke på veien, men kommer frem der nøden er stor.

Når nyhetsbrevet er dere i hende nærmer vi oss slutten av Pesach-feiringen, den jødiske påsken, i Israel. Dette er en av de aller viktigste helligdager innenfor jødedommen fordi den minner oss om utgangen av Egypt, at vi en gang har vært slaver, men nå er frie mennesker. En viktig del av feiringen er å bringe historien videre til neste generasjon, slik at også de skal føle at det var de selv som ble frie. På den måte kan de virkelig forstå hva frihet er og hvilket ansvar det også innebærer å forvalte den riktig. Frihet er noe historien har lært det jødiske folk at de ikke kan ta for gitt, derfor verdsettes den så høyt av alle jøder. Israel står som garantisten for denne friheten. Dere igjen er Israels garantister og det jødiske folks trofaste venner. Takk for at dere er der!

Øyvind Bernatek
Styrets leder