En språkskole i særklasse

Rektor Esther Barron er stolt av skolen hun representerer og takker norske givere for støtten.

Familien Antipov fra Russland trives svært godt på Ulpan Akiva.

 

Med den massive innvandringen fra ex-Sovjet i 1990-årene var det et sterkt behov for hjelp til å integrere de nye immigrantene i det israelske samfunnet. Over en million innvandrere kom og det ble en svært krevende oppgave for Ulpan Akiva og den israelske staten å integrere dem. Ulpan Akiva var blant de tre første språkskolene som ble opprettet i Israel i 1951 av Seksjon for Voksenopplæring i Undervisningsdepartementet. Ulpan Akiva har hatt en nøkkelrolle i integrasjonen av alle innvandringsbølger etter dette tidspunkt og skolen vektlegger en helhetlig tilnærming til denne prosessen.

Fremmer en helhetlig forståelse
Innvandringsdepartementet bidrar til språkopplæring de første måneder etter ankomsten for nye immigranter. Med den sjenerøse, årlige økonomiske hjelpen fra våre venner i Hjelp Jødene Hjem, har Ulpan Akiva vært i stand til å tilby ikke bare undervisning i hebraisk, men også kunnet tilføre elevene kunnskap om israelsk kultur og jødisk identitet og et bredt spekter av de religiøse, politiske, etniske og nasjonale emner, som til sammen danner den israelske veven. Ulpan Akivas kulturprogram inneholder bruk av musikk og sang, drama og kunst, alt for å skape en helhetlig forståelse for jødisk liv som en altomfattende livsstil. Studentene og deres familier blir regelmessig invitert til å ta del i det sosiale og kulturelle liv på skolen, feiring av sabbat og jødiske helligdager.

Det er etablert flere programmer for å nå ut til samfunnet utenfor. Det mest populære programmet har vært en rekke huskonserter på skolen med opptreden av nye immigrantmusikerne blant elevene. Dette har fungert som et utstillingsvindu for immigrantenes betydelige talenter, ofte i verdensklassen. Ulpan Akivas Ungdomskor opptrer overalt i Israel

Kulturelt og sosialt senter
Ulpanen fortsetter å være et kulturelt og sosialt senter selv etter at studentene har fullført sin språkopplæring. Ulpan Akiva er ikke lik noen annen Ulpan i Israel. Vi har høyt kvalifiserte lærere med spesielle undervisningsmetoder, vi tilbyr undervisning i tre språk, hebraisk i sang og dans, utflukter til interessante steder, museumsbesøk og forskjellige former for forestillinger.

For de innvandrere som finner arbeid etter språkopplæringen, er det muligheter for å forbedre sin hebraisk ytterligere, ved å ta del i undervisningen på kveldsulpanen vår.

Hvert år har en gruppe givere fra Hjelp Jødene Hjem tilbrakt en formiddag i Ulpan Akiva. De har møtt de nye immigrantene, de har sittet med i klasserommene og fulgt undervisningen, slik at de har sett det fantastiske arbeid som blir utført i Ulpan Akiva. Når de drar er de bestandig begeistret og beveget! Vi syns det har vært flott å bli kjent med HJH-giverne på denne måten.

Immigranter fra Frankrike
Mine kjære, engasjerte venner i Hjelp Jødene Hjem – uten deres jevnlige støtte ville Ulpan Akiva ikke ha kunnet tilby alt det jeg her har beskrevet til de nye immigrantene. Vi håper at i de kommende år og med den nåværende massive innvandringen fra Frankrike vil vi være i stand til å fortsette vår viktige oppgave med å hjelpe de nye immigrantene med deres første skritt i Israel – med fortsatt hjelp fra Hjelp Jødene Hjem. For tiden har vi 220 studenter ved skolen. Av disse er 150 nye immigranter, hovedsaklig fra Frankrike.

Ulpan Akiva har vært uhyre viktig for staten Israel og faktisk også for jøder over hele verden!