Vil spre Ulpan Akiva ut i verden

Fakta: Navn: Eli Gross Alder: 34 år Sivilstand: Gift Barn: En pike og tre gutter Utdannelse: Juridisk embedseksamen Sjef for: 15 lærere og en kontorstab på syv Rektor Eli Gross og administrasjonssjef gjennom 20 år, Orly Dayan, gleder seg stort til fremtidig samarbeide på Ulpan Akiva.

 

Den nye rektoren har rukket mye til tross for sin unge alder: Ikke bare har han tatt juridisk embedseksamen, han har også vært direktør for en religionsskole i Petah Tikva i fire år og jobbet på ordførerens kontor i Netanya som assistent og stedfortreder innen området utdanning.
Firebarnsfaren Eli Gross kan ikke få fullrost Esther Perrons og hennes to forgjengeres innsats for Ulpan Akiva. Selv har han hatt ansvaret for driften av Green Beach Hotell – ulpanens eiendom – de siste syv årene. Som nyinnsatt rektor har han sine egne tanker om videre drift. Vi møter ham og administrasjonssjef Orly Dayan i Jerusalem hvor de har deltatt på et seminar.

Fremtidsvisjoner
Eli Gross er opptatt av å jobbe mot fremtiden. – Det er mye ugjort innen mange områder her i Israel, sier han. – Spesielt innen utdanning. Jeg er opptatt av å gi lærerne de verktøyene de trenger for å kunne lykkes, fortsetter han ivrig.

Unge har det verst
Ulpan Akiva skal fremdeles strekke seg mot nye immigranter og andre som trenger å lære hebraisk og arabisk. Arabisk er særdeles viktig fordi mer enn 20 prosent av Israels befolkning er arabere og fordi helsepersonell, kommunalt ansatte og andre må kunne kommunisere med dem. Nær 1,5 millioner, eller rundt en femtedel av Israels befolkning er arabere. Vel 80 prosent av disse er muslimer, resten er omtrent jevnt fordelt mellom kristne og drusere.

Ulpan Akiva skal fortsatt være et lærested hvor studentene, unge som eldre, skal føle seg hjemme. Eli Gross har stor forståelse for nye immigranters problemer i et nytt hjemland. – Ungdommen har det trolig verst, tilføyer han.

– Deres “rom” er ofte smalt, og de kan lett komme til å mobbe hverandre.
Gjennom å lære språket, sanger, forstå landets kultur, religion, historie og tradisjoner er de bedre rustet til å bygge broer og å få et bedre liv her.

– Jeg vil fortsette alt det gode mine tre forgjengere, Shulamit Katznelson, Ephraim Lapid og Esther Perron har lagt grunnlaget for og bygget videre på.

– Men nå vil jeg fortsette videre fra toppen, smiler han.

Ut i verden
– Vi må fornye oss. Må ut i verden. Vår grunnlegger ønsket at alle studenter skulle komme til oss. Slik har det vært siden grunnsteinen ble lagt i 1951. Men alle som trenger språket har ikke alltid muligheter til å komme til oss. Vi vil nå langt flere hvis vi sprer Ulpan Akiva ut i landet – og verden, påpeker han.

– Først og fremst ønsker jeg å lære opp språklærere i våre unike undervisningsmetoder. De skal deretter kunne undervise for Ulpan Akiva i Jerusalem så vel som i Naharyia eller Eilat. Etter første skritt “ut i verden” her i Israel, kan vi forsiktig forsøke oss i utlandet. Styret er veldig positive til denne tanken, poengterer han. Orly Dayan, som har jobbet ved ulpanen i 20 år, nikker bekreftende.

– Og når vil det komme en Ulpan Akiva i Jerusalem?

– Håper at den skal være på plass innen et par år!

HJH gir motivasjon
Eli Gross er en smule rørt når han snakker om Hjelp Jødene Hjem:

– HJH er blitt en veldig viktig del av ulpanen. Selv et sangkor i HJH’s regi har eksistert siden ca 1991-92. Sangerne er byttet ut, men koret på 10-15 sangere består. De øver, synger og opptrer fremdeles på ulpanen hver uke.

– Så hva betyr HJH for dere?

– Økonomisk hjelp og spiritualitet. HJH kommer på besøk og er med i svingene når det er litt krise. Enten det er økonomisk eller krig. Dere stiller opp. Dere gir oss motivasjon til å fortsette når det knirker. Det er så viktig å vite at dere tror på oss og det arbeidet vi gjør. Håper dere vil involvere dere enda mer i de etter hvert nye programmene som kommer. Vi ønsker blant annet å opprette noen datterprosjekter hvor vi sender en lærer ut for å starte språkopplæringen før de nye immigrantene kommer hit.
Ambisjonen er: SPRE UT!, stråler Eli som ser seg selv i rektorstolen minst fem år fremover, kanskje ti, og understreker at for HJH er det alltid en åpen dør for å besøke Ulpan Akiva. I takknemlighet for hva HJH har bidratt med, håper han på fortsatt godt samarbeid.

20 år uten forandring
– Orly, hva er den største forandringen gjennom de siste 20 årene?

– Ingen store forandringer, egentlig. Det er stort når folk møtes. Folk betrakter ulpanen som et slags hjem. Vi har en spirituell atmosfære. Eldre og yngre kommer ofte til samlinger. Men, nei, ingen forandring, egentlig. Kanskje det blir det nå. Noe jeg ser på med positive øyne. Dem jeg tenker mest på er de familiene som trenger litt mer undervisning enn de fem tilmålte månedene de får til å studere hos oss. Hvordan kan vi bidra til å støtte dem?

Tiden er inne til å si shalom

Esther Perron har vært kaptein på Ulpan Akiva-skuta ved Middelhavets kyst i Netanya i åtte år. Nå overlater hun roret til yngre krefter.

Vi har vært gjennom både gode og problematiske tider, men har aldri hatt ett kjedelig øyeblikk. Oppgavene har vært mange og krevende, ikke minst under årene med intifada og krig måtte vi stå på for å holde “fakkelen” lysende. Noe som ikke hadde vært mulig uten vår spesielle, oppofrende og profesjonelle stab og lærere som hjalp meg til ikke bare å fortsette, men også utvikle nye idéer ved ulpanen, sier en litt vemodig Esther.
– Ellers kommer jeg ALDRI til å glemme at våre venner fra Norge stilte opp og besøkte oss midt under denne siste krigen. Da de fleste trakk seg bort fra oss sto dere nordmenn som trygge påler og støttet oss…

Fortsatte som før
Selv under de vanskelige forholdene i konfliktårene fortsatte Ulpan Akiva sine regulære kurs og økte til og med antallet elever. Selv da immigrasjonen fra de tidligere sovjetstatene skrumpet inn, var alle studieplasser ved ulpanen fylt opp – av nye olim fra Frankrike samt turister fra hele verden. Så ulpan-campusen gjenlød virkelig av alle babelske tungemål.

Belønning og sorg
Hvilke gode minner sitter så Esther igjen med, nå i etterkant?

– Størst glede har jeg ved å tenke tilbake på de 77 kursene jeg hadde som privilegium å lede, når jeg ved avslutningene hørte studenter si at “dette har vært den beste opplevelsen i mitt liv.” En virkelig, uslitelig belønning.
Esther forteller at “Barna også”-programmet er utvidet, og det er videreutviklet et spesielt program for barn og tenåringer. Mange av de sistnevnte har kommet tilbake til Ulpan Akiva, opptil syv-åtte ganger, i likhet med enkelte voksne.

– Men jeg kan ikke la være å nevne et aldri så lite sorgfylt moment nå på fallrepet: At vi måtte selge en del av ulpan-campusen. Likevel går jeg av med tillit til at vi med deres og andre organisasjoners hjelp skal lykkes i å fortsette Ulpan Akiva, sier Esther.

Politikeren 
Den tidligere rektoren går slett ikke inn i pensjonistenes rekker, hvis noen trodde det. Nå jobber hun ivrig som politiker mot kommunevalget i hjembyen Bat Yam, hvor hun har et nært samarbeid med ordføreren. Hun håper på folkets stemmer, og håpet er å ta over byens kommunale undervisningsembete. – I tillegg kommer jeg til å sitte i styret for Ulpan Akiva, forteller hun.

En sann glede…
– For meg har det vært en sann glede å kjenne hver og en av dere bidragsytere i HJH og alle studentene, som har lært meg så mye. Og jeg håper at jeg har lykkes i å dele i alle fall én ting med dere alle: Min store kjærlighet til Eretz Israel og Ulpan Akiva.

Slik illustrerer Esther Perron sine år i Ulpan Akivas tjeneste, fra 1. Mosebok, kapittel 29, vers 20: “Og Jakob tjente i syv år for Rachel og årene syntes for ham bare å være som noen få dager, på grunn av kjærligheten han følte for henne”.

En språkskole i særklasse

Rektor Esther Barron er stolt av skolen hun representerer og takker norske givere for støtten.

Familien Antipov fra Russland trives svært godt på Ulpan Akiva.

 

Med den massive innvandringen fra ex-Sovjet i 1990-årene var det et sterkt behov for hjelp til å integrere de nye immigrantene i det israelske samfunnet. Over en million innvandrere kom og det ble en svært krevende oppgave for Ulpan Akiva og den israelske staten å integrere dem. Ulpan Akiva var blant de tre første språkskolene som ble opprettet i Israel i 1951 av Seksjon for Voksenopplæring i Undervisningsdepartementet. Ulpan Akiva har hatt en nøkkelrolle i integrasjonen av alle innvandringsbølger etter dette tidspunkt og skolen vektlegger en helhetlig tilnærming til denne prosessen.

Fremmer en helhetlig forståelse
Innvandringsdepartementet bidrar til språkopplæring de første måneder etter ankomsten for nye immigranter. Med den sjenerøse, årlige økonomiske hjelpen fra våre venner i Hjelp Jødene Hjem, har Ulpan Akiva vært i stand til å tilby ikke bare undervisning i hebraisk, men også kunnet tilføre elevene kunnskap om israelsk kultur og jødisk identitet og et bredt spekter av de religiøse, politiske, etniske og nasjonale emner, som til sammen danner den israelske veven. Ulpan Akivas kulturprogram inneholder bruk av musikk og sang, drama og kunst, alt for å skape en helhetlig forståelse for jødisk liv som en altomfattende livsstil. Studentene og deres familier blir regelmessig invitert til å ta del i det sosiale og kulturelle liv på skolen, feiring av sabbat og jødiske helligdager.

Det er etablert flere programmer for å nå ut til samfunnet utenfor. Det mest populære programmet har vært en rekke huskonserter på skolen med opptreden av nye immigrantmusikerne blant elevene. Dette har fungert som et utstillingsvindu for immigrantenes betydelige talenter, ofte i verdensklassen. Ulpan Akivas Ungdomskor opptrer overalt i Israel

Kulturelt og sosialt senter
Ulpanen fortsetter å være et kulturelt og sosialt senter selv etter at studentene har fullført sin språkopplæring. Ulpan Akiva er ikke lik noen annen Ulpan i Israel. Vi har høyt kvalifiserte lærere med spesielle undervisningsmetoder, vi tilbyr undervisning i tre språk, hebraisk i sang og dans, utflukter til interessante steder, museumsbesøk og forskjellige former for forestillinger.

For de innvandrere som finner arbeid etter språkopplæringen, er det muligheter for å forbedre sin hebraisk ytterligere, ved å ta del i undervisningen på kveldsulpanen vår.

Hvert år har en gruppe givere fra Hjelp Jødene Hjem tilbrakt en formiddag i Ulpan Akiva. De har møtt de nye immigrantene, de har sittet med i klasserommene og fulgt undervisningen, slik at de har sett det fantastiske arbeid som blir utført i Ulpan Akiva. Når de drar er de bestandig begeistret og beveget! Vi syns det har vært flott å bli kjent med HJH-giverne på denne måten.

Immigranter fra Frankrike
Mine kjære, engasjerte venner i Hjelp Jødene Hjem – uten deres jevnlige støtte ville Ulpan Akiva ikke ha kunnet tilby alt det jeg her har beskrevet til de nye immigrantene. Vi håper at i de kommende år og med den nåværende massive innvandringen fra Frankrike vil vi være i stand til å fortsette vår viktige oppgave med å hjelpe de nye immigrantene med deres første skritt i Israel – med fortsatt hjelp fra Hjelp Jødene Hjem. For tiden har vi 220 studenter ved skolen. Av disse er 150 nye immigranter, hovedsaklig fra Frankrike.

Ulpan Akiva har vært uhyre viktig for staten Israel og faktisk også for jøder over hele verden!

Hemmeligheten er å elske språket

Lærer Noga er klar og tydelig, og allerede etter ti minutter på skolebenken første dag, har elevene lært ord de kan ta i bruk. Denne klassen har vært på ulpanen i tre uker, om fire dager er det slutt. Men de har lært et grunnleggende hebraisk.

Rektor Esther Perron fører grunnleggeren av Ulpan Akiva i 1951, avdøde Shulamit Katznelsons visjoner videre. Hun elsker å arbeide for å bringe jøder tilbake til sine røtter. Og ikke minst; hjelpe dem til å bli integrert i Israel.

Ulpan Akiva minner om en kibbuTz. Vakkert beliggenDe et steinkast fra Middelhavets blågrønne vann og gyldne sandstrender. Det er fredelig. Og muntert på samme tid. For studentene har frikvarter og benytter minuttene til å snakke sammen på ET ennå litt stotrende hebraisk.

Bli med i begynnerklassen (Kita Allef) og se hva som skjer! For rektor er i møte akkurat nå, beklager sekretæren. Den tette morgentrafikken mellom Jerusalem og Netanya har nemlig forsinket oss en hel time.

I klassen
Studentene er overivrige etter å få svare på spørsmål. Inntrykket er at de har lært noe helt enormt på de tre ukene de har vært her. De leser, skriver, stiller spørsmål og svarer på hebraisk. De kom med null kunnskaper, men med 100 prosent motivasjon. Lærer Noga snakker klart og tydelig og illustrerer gjerne med hele kroppen slik at alle skal få med seg hva de nye ordene betyr.

Rektor Esther Perrons møte er ferdig. Hun er overbevist om at hemmeligheten for å tilegne seg hebraisk, er å få studentene til å elske språket. Hun og medarbeiderne har tydeligvis klart det, for alle ser virkelig ut til å ha forelsket seg. Hodestups. – Ja, de fleste lykkes, og deretter kaller de dette stedet for “Paradis”, smiler rektor.

Viktig bro
– Broen til all kommunikasjon mellom mennesker er språket. Innimellom den intense undervisningen på seks timer fem dager i uken samt mye lekser, byr vi på en rekke kulturaktiviteter, seminarer, sang, dans, foredrag og reiser. For ikke å glemme felles feiring av shabat og andre helligdager. Bidragene fra Norge og Hjelp Jødene Hjem brukes i hovedsak til alle innslagene utover språkundervisningen som virkelig gir våre studenter ulpanens sjel, forklarer hun.

Esther er spesialutdannet lærer innen bibel- og litteraturstudier og sprudler av overskudd og glede over å kunne jobbe akkurat her hvor hun får utfoldet sitt store hjerte og hvor hun har vært rektor i seks år.

Månedstema
– Og selvsagt har vi foredrag om jødiske tradisjoner, fortsetter hun. – Vi har et hovedtema for hver måned. Foredragene går på hebraisk, engelsk, fransk, spansk og russisk. Det er viktig at også de ferskeste forstår innholdet i disse temaene, understreker hun.

Men hvem kommer hit? Hvor kommer de fra? Jo, de er immigranter fra alle verdenshjørner som må tilegne seg språket, integreres i samfunnet og å komme ut i jobb snarest mulig slik at de kan livnære seg her i landet. Mange er turister som vil lære språket med tanke på å flytte hit senere.

– Mens andre igjen kommer for å lære å lese bibelen på hebraisk. De er oftest fra Japan, Korea og India. Ellers kommer de aller fleste fra Frankrike, Ukraina, Russland, Sør-Afrika, USA, England og Australia, forteller Esther.


Familien Antipov fra Kamsjatka i Russland er svært glade immigranter selv om det første året er fylt med beinharde språkstudier og andre utfordringer som følger når man har flyttet til et nytt land. Her er mor Olga (39) og far Aleksej (38) sammen med minstegutten Roman (6 12).

– Tøft å være immigranter
For fem måneder siden immigrerte familien Antipov fra Kamchatka nord-øst i Russland til Israel. Venner hadde fortalt dem om Ulpan Akiva.

Minstesønnen Roman (6 12) har fri fra skolen i dag. Derfor er han med mor og far på språkskolen. Han løper mellom husene og innom klasserommene med åpne dører, smiler og sjarmerer alle – pesielt når han titter innom musikktimen med studenter fra tre klasser og stiller som forsanger. Han fronter sitt publikum. Joda, disse sangene til den jødiske påskefeiringen har han da lært på skolen!

Olga og Aleksej Antipovs planer om å emigrere til Israel startet for snart to år siden. I Kamsjatka finnes det 12 trossamfunn, deriblant en liten ortodoks jødisk menighet. Drømmen om Israel vokste og ble endelig realisert. Sønnen Dima (18) har også lært seg hebraisk, tatt sertifikat for bil og forbereder utdanning på Technion-universitetet i Haifa. Deretter vil han gjøre militærtjeneste, forteller foreldrene. Nå håper de å få motivert besteforeldrene i Russland til å komme etter. For de savner sine kjære.

Barna hjelper
– Det er tøft å være immigrant og å lære hebraisk, sukker Olga. Spesielt vanskelig er gramatikken. – Vi er ikke klare for å gå ut i arbeidsmarkedet ennå. Trenger minst et par måneder til, enes de to. Tiden utover den tilmålte, statsbetalte fem-måneders-undervisning for nye immigranter, må de betale av egen lomme. Men det er en god investering, for språket må de beherske for å bli integrert. De er enige om at Ulpan Akiva er helt topp. – Sønnene har tatt språket på en-to-tre, så nå er det foreldrene som må spørre ungene om hjelp med lekser.

Olga er økonomi utdannet, mens Aleksej er ingeniør innen radio- og telekommunikasjon. De klarte å spare litt ved hjelp av salg av leilighet og bil før de reiste. I Netanya leier de leilighet, de har skaffet seg bil og nå reiser de så ofte de har mulighet rundt i landet for å finne ut hvor de vil slå seg ned. Drømmen er at alle skal få gode jobber, god utdanning og et godt, jødisk liv i Israel.


Finske Roni Kagan (62) fra Turku gleder seg stort over hver eneste time og opplevelse på Ulpan Akiva. Oppholdet for ham som ennå ikke har emigrert koster mye, men av og til må man betale for å oppfylle drømmer.

Roni drømte om Israel
Roni Kagan (62) fra Turku i Finland leser hebraisk flytende. Hva gjør han da på en ulpan i Israel?

– Visst kan jeg lese de store bokstavene. Det har jeg gjort siden jeg var guttunge. Men jeg forsto aldri hva jeg leste, forteller Roni på finsk-svensk. Han er en av de 75 jødene som er igjen i Turku – eller bedre kjent som Åbo. Det er vanskelig for familien å leve et jødisk liv i en menighet hvor inngifte eller assimilasjon er eneste mulighet for barna.

Oppfylte drømmen
– Hele livet har jeg drømt om å komme til Israel for å lære hebraisk. Jeg har vært her mange ganger, men aldri hatt mulighet til å gå på språkskole, forteller Roni. – Nå har hele familien besluttet å emigrere neste år, og da ville jeg ha litt grunnlag for å forstå språket, sier 62-åringen. Tre og en halv uke i Netanya har kostet ham $ 5000. Hver dollar har vært verdt oppholdet for ham.

Syv barn
Roni har syv barn. De fem yngste med kone nummer to. Hun er også jøde og barna er i alderen 6 til 22 år. For å sikre dem et fortsatt jødisk liv, ser han ingen annen mulighet enn å emigrere til Israel.

– Det er ikke enkelt å få med seg tenåringene. De har venner, hobbier og kjærester der hjemme. Så dette har vært en lang prosess, men nå gleder endelig alle seg til å reise, smiler Roni. Både han og kona – som er fra Helsinki og snakker glimrende hebraisk – gleder seg utrolig til å komme hjem!

Ulpan Akiva

Gjelden på eiendommen er stor, og fortjenesten vil være langt større, så som regnestykke skulle alt være uproblematisk. Men regnestykker utelater store deler av livet. –

Jeg tok en taxi, og sjåføren var av den snakkesalige typen som fortalte både om fiskehobbyen sin og om familien. Så kommer alltid det samme spørsmålet – er det første gang du er i Israel? – Og det er det jo ikke. Men jeg fortalte at min datter hadde studert hebraisk i fire måneder på Ulpan Akiva og to måneder på Hebron University i Jerusalem. Og hennes konklusjon var at Ulpan Akiva var et mye bedre lærested enn universitetet! Hvorpå taxisjåføren sa at – det er jo noe alle vet!

Det er en enestående skole og langt mer enn en skole. Elevene kommer fra hele verden, og de “tvinges” sammen både i skoletid og fritid. De bor på campusen, der det er både tennisbane, svømmebasseng og et topp moderne helsestudio – og alle måltider er felles i en stor spisesal. Musikk, dans, korsang og bibelstudier er også aktiviteter som mange engasjerer seg i og så drar de på turer!

Når man kommer fra Kaukasus eller New Dehli er ikke alltid kunnskapen om Israel så omfattende, og turene er målrettet og intensive.

Nylig dro fem busser nordover for å lære Galilea å kjenne. Og til sabbater og høytider har de alltid et felles tilbud.

Aktiviteten er stor og kreativiteten enda større. De kjører familieprogram og turistprogram, kveldskurs og repetisjonskurs. Sist sommer hadde de 300 i familieprogrammet i juli og august. Mange av de samme har meldt seg i år igjen. Jeg sa vel noe om at det var temmelig dyre program dette, men fikk til svar at et par av familiens yngste hadde fått så mye for pengene at de gjerne ville betale litt mer!

Også beliggenheten er i særklasse – med endeløse strender rett utenfor. Nå har de solgt halve eiendommen og skal åpne resten mot havet. Det blir et eldorado!

Men fremdeles sliter de. De nye immigrantene – og det er hundrevis av dem – betaler ingenting. Staten bidrar med en liten sum pr. immigrant, men det er langt unna det som trengs for å få tingene til å gå rundt! Derfor satser de mye på å få turister til å komme til en dyr pris!

Men idebanken er full på Ulpan Akiva.
En avtale med militære myndigheter om at en del av tjenesten kan brukes til språkopplæring/-perfektsjonisering er på plass og bringer inn kjærkomne bidrag.
Nylig traff jeg på en gruppe på 70 unge mennesker fra Sør-Amerika som får lære hebraisk mot at de gir ett år som frivillige – enten i arbeid for eldre, syke, handikappete eller for barn i barnehjem, f.eks. Det kan komme mange slags resultater ut av et slikt arrangement!

Pedagogiske kurs for andre hebraisk-lærere, hele skoleklasser på en-ukes oppdateringskurs er også eksempel på nytenking.

Påfallende var det ellers å høre fransk over alt. Åpenbart er immigrasjonen fra Frankrike merkbar.

Ryktene går om at franskmennene reiser hjem igjen fordi forholdene i Frankrike er bedre nå. Men det stemmer ikke. I Jewish Agency fortalte de tvert imot at en rik franskmann har satt seg i spissen for å hjelpe sine landmenn til Israel. Og hans målsetting er å få 1.500 nedover i 2006. Så får vi se. Mye kan hende, men målet står fast. Jødene skal hjem! Og du verden, som Israel trenger dem!

Ulpan Akiva – Askeladden og de gode hjelperne

På Ulpan Akiva kunne vi få bo gratis, så vi dro dit. Stjernehotellene i Tel Aviv er ikke å spøke med. Men på Ulpan Akiva var stemningen dyster. De hadde simpelthen fått kniven på strupen av styret om å selge hele eiendommen! Mange har vært der og vet at det er et praktfullt sted i Netanja – nede ved havet – men viktigere er det at det er Israels aller beste ulpan-språkskole.

Vi har støttet dem i alle år, de tar imot 3 – 400 nye immigranter hver 7. uke, og der er det ikke noe “kjære mor” Der følger du med enten du vil eller ikke, for bare en dags unnasluntring gir et enormt hull. Og ingen tar dette om igjen for deg. Jeg har prøvd en uke to ganger, og det var tøft. Men man lærer hebraisk på tusen måter hele døgnet, og lærerne der er blant de beste i landet. Flere ganger har vi truffet utenlandske ambassadører der i elevmassen.

Problemet er at styret er oversitter fra tidligere tider og de er alle mellom 75 og 92 år og uavsettelige, men Ulpan Akiva har de mistet interessen for for lenge siden. Nå hadde de fått tilbud fra en entreprenør som ville gi 14 mill. dollar for stedet, og det lød som søt musikk i styrets ører. Men å selge kan koste dyrt, halvparten ville gå til å betale skat, og 2 – mill. til å betale gjeld. I tillegg kommer gebyrer og avgifter, og hele prosjektet virket som en halsløs gjerning. Ester Perron, som er direktør for hele etablissementet, var fortvilet. Hun mente hun hadde prøvd alt og alle, for dersom hun greide å betale gjelden, ville styret gå, og da kunne tingene løses. Men hun hadde en kort tidsfrist, og styret var overhodet ikke kompromissvillige.

Så der satt vi en ettermiddagsstund og følte oss hjelpeløse. 2 – mill. dollar kunne ikke vi skaffe på noen dager om vi aldri så gjerne ville. Men i USA finns det en mann – og en dame. Begge hadde vært elever ved Ulpan Akiva, begge har tilgang på mye penger, men de ville ikke betale hele gjelden alene – de ville etablere et “spleiselag” av Ulpan Akiva-supportere, og dermed rullet den berømte snøballen.

Mark – som amerikaneren heter – engasjerte et advokatfirma i Tel Aviv for å granske” skolen, og de kom opp med en solid rapport om glimrende styring og forvaltning. Her kunne vi si snipp snapp snute, eventyret er i gang, og nå ser det ut til at spleisefesten er i gang.

Øyvind har stått for kontakten med Mark og styreformannen har allerede gått av og er blitt erstattet med en ung professor fra Weiman instituttet. Han er interessert i Ulpan Akiva og i samarbeidet med donorer. Plutselig er også staten Israel blitt interessert – det skulle bare mangle! Ulpanen ved Middelhavet er en flott inngangsport til et nytt liv i et nytt land.

Nyhetsbrev fra Ulpan Akiva

To hundre studenter fra hele verden har fylt opp campusen vår. De synger og danser hebraiske danser, lytter til forelesningene, ser israelske filmer under stjernene og drar på tur rundt i landet. Atmosfæren er veldig oppmuntrende og veldig lykkelig.

Førti barn er her på et spesielt program, spesielt utviklet av Ulpan Akiva. Det inkluderer hebraisk-studier med profesjonelle lærere, spill, sanger, leker ved svømmebassenget alt på hebraisk! Det er så fantastisk å se dem springe omkring – frie og glade!!

Vi har et nytt tenåringsprogram – vi har 20 elever i sommer – vi arrangerer spesielle ekskursjoner for dem, jeepturer, sammen med israelsk ungdom på deres alder, sport og spill og mye annet.
Enda et program går nå -hebraisk-lærere fra USA, Ungarn, Bulgaria, Frankrike, Kroatia, Venezuela og London er her for å lære om Ulpan Akivas unike pedagogikk og for å forbedre hebraisken sin. Om morgenen studerer de, observerer og praktiserer læring, og om kveldene analyserer de leksjonene, lytter på forelesninger og gjør lekser. Hele dette
programmet er sponset av en amerikansk fundation.

Mange hebraisktalende amerikanere og israelere studerer arabisk dagligtale og kultur.
Ved slutten av studiet besøker de arabiske landsbyer for å praktisere det de har lært.
Dette året har vi også et utvekslingsprogram – 24 studenter er her fra Gullkysten -Mongolia -Spania -Portugal -Polen -Georgia -Finland – Italia – Slovakia og Tyskland!!

Jeg er sikker på at dere alle gjerne ville være sammen med oss de to neste ukene for å studere hebraisk -besøke Palmach-museet – bli med på festivaler og rafte i Jordan-elven.

Neste sommer blir det nye sjanser!”

Dette var direkte oversatt – bare for å vise bredden på aktiviteter ved Ulpan Akiva. De jobber alltid – er kreative og prøver å nå stadig nye grupper. Rause og sjenerøse tar de alltid i mot oss enten vi kommer alene eller hundre. Ulpan Akiva er alltid et høydepunkt på en Israel-tur!

Ulpan Akiva

“Da skulle dere prøve Ulpan Akiva! – Det er definitivt den beste hebraisk-skolen i Israel. Jeg har nettopp vært der noen uker, og det er simpelthen en “Country-club” – Den ligger rett ved havet og er – ja faktisk en country-club.

Han snakket høyt og var åpenbart begeistret over det han hadde opplevd. Og han har så rett, så rett, men det var jo ekstra hyggelig å få en utenforståendes beskrivelse. Av og til tenker jeg jo at kanskje jeg kan prøve å være litt mer objektiv! Men det er faktisk det vi prøver på. Vi prøver å gi et nøkternt og balansert bilde av Israel og jødenes situasjon, men vi prøver å fokusere på en positiv fremtid. Det er det jødene selv gjør, og det er alltid engasjerende og oppmuntrende å være der nede sammen med dem.
Uansett hvor galt det er – og uansett hvem vi snakker med, ender det alltid med at de sier – “Vi skal nok greie oss – det blir bedre”.

I årsrapporten fra Ulpan Akiva kan vi lese at skolen er de nye immigrantenes første møte med Israel, og den hjelper dem skritt for skritt inn i en ny tilværelse. Mange nordmenn har vært der og møtt varmen og åpenheten, vennligheten og pågangs-motet.Vi har danset med dem og sunget og lekt og også prøvd oss på noen hebraiske vendinger. En får jo alltid lyst til å bli værende der og ta noen kurs. Jeg tenker alltid at når alle andre kan, må jeg også kunne. For selv om hovedtyngden av elevene er mellom 18 og 50 år, har de klasser for barn og kveldskurs for de som det går litt langsomt for.
Men alle lærer!

I rapporten takker de HJH for støtte gjennom mange år, og det er mange hundretusen dollar som er gått dit i årenes løp. Men vi føler at vi er med på noe som er veldig viktig. De får ikke bare språkopplæring, de lærer å leve et liv i Israel, ofte veldig forskjellig fra det livet de har hatt til nå. – “Vi har hjulpet dem til å ta del i kulturelle aktiviteter, dra på ekskursjoner, gi dem elementer til å bygge en jødisk identitet og gi dem et håp og et mål for en ny fremtid”, står det i rapporten. De prøver der å gjøre overgangen til en ny tilværelse så smertefri som mulig. For det er klart at immigrasjonen til Israel ikke bare er et tall. Den består av ett og ett menneske med hver sin historie og hver sin bakgrunn. Men felles for dem alle er at de har brutt bånd og sprengt broer til fortiden. Når vi setter oss ned på gresset og prater med dem, blir vi – i alle fall jeg – slått av undring over det som foregår. Enten de kommer fra Uruguay eller fra Kenya, fra Somalia eller fra Finland har de den samme motivasjonen og bearbeider de samme minnene.
– “Å komme til Israel krever ikke bare en fysisk tilpassning, men også en åndelig, og det er det vi prøver å gi dem på Ulpan Akiva” -.

For tiden er strømmen av immigranter til Israel lavere enn før, men den er fremdeles en stor utfordring for samfunnet. Færre kommer fra ex-Sovjet, men flere kommer fra Frankrike og Sør-Amerika, og derfra kan den millionen komme som de ønsker seg i Israel!

Den økonomiske nedturen som Israel har opplevd, har jo rammet hardt og mangfoldig. Det viser seg f.eks. nå at noen som kom vandrende inn til Israel, mente å ta den raskeste veien til penger og samfunn, uten å stresse med å lære seg hebraisk. Så var de de første som fikk sparken, og de kommer til Ulpan Akiva og ber om hjelp.
Uten språk går det fort i stå overalt, og selv om denne skolen vår er der for å ta imot nye immigranter, forbarmer de seg over disse “unnasluntrerne”. Og for første gang kanskje, blir de del av et sosialt nettverk, og mange opplever for første gang å få delta i jødisk sabatsfeiring, f.eks.

Enda en tilleggserfaring har denne gruppen gjort. Det er vanskelig å takle frykt alene!
Men i et fellesskap av likestilte, blir alt lettere, og nye verdier gir frykten mindre plass.

Han har rett – tyskeren på flybussen – det er mange likhetstrekk med en country-club. Et velutstyrt trengings-studio og en “olympisk” swimmingpool gjør det trivelig og attraktivt å bo og studere ved Ulpan Akiva. Og herligheten finansieres ved medlemskap for Netanyas beboere. For studentene er alt gratis.

Ser vi på kartet over hebraisk-skoler – eller ulpaner i Israel, ser det ut til å være mange å velge mellom. Men mange har måttet stenge på grunn av økonomien. Derfor har Ulpan Akiva laget et korttidstilbud for de som føler at de ikke har lært nok andre steder. Det kan f.eks. være et intensivt ukeskurs. Og der er det ikke satt av mange timer til fritid, for også i disse kursene blir det undervist i jødisk identitet, Israels geografi, musikk og litteratur, historie og bakgrunn. Men det er klart at dette er ting som gir røtter som gror – og målet er jo at ingen nye innvandrere skal behøve å henge i luften!

Rapporten fra Ulpan Akiva slutter slik:
Vi tror på Den Allmektige – som er med oss hele veien, som leder oss og hjelper oss. Men uten hjelp fra våre gode venner, blir det vanskelig å fullføre vår oppgave og våre visjoner.
Og det er vel slik Den Allmektige har tenkt det. Vi skal gjøre vårt ytterste, og så gjør Han resten. Eller som en finsk lege uttrykte det – “He allows us til come to the end of our strength” – Det er et flott bibelsk prinsipp!

De kom til Israel for å finne en ny fremtid – og til Ulpan Akiva for å lære språket

Gebre Beyene, bevisst ung
etiopisk jøde med klare visjoner

Gebre Beyene er en ung og moden etiopisk jøde som ser ut til å kose seg i det varme været sammen med alle de andre. Han forteller at han kommer fra Addis Abeba. Han kom til Israel for bare 7 mnd siden med 5 søsken og foreldre. Sam-talen avdekket at han var en bivisst, gløgg gutt med klare mål fremover.

Gebre og familien bor i Hadera, en middels stor by nord for Natania, og han ønsker å gå på språkskole på Ulpan Akiva, for det er den beste skolen i Israel, har han fått greie på.

Han kunne gått på språkskole der oppe, det gjør de fleste av de andre etiopiske innvandrerne i Hadera. Men han tar den lange bussreisen morgen og ettermiddag for å få den beste undervisningen. Og han har en klar målsetting. Når han er ferdig med militær-tjenesten – for den må og vil han ta nå – så ønsker han å utdanne seg til å bli skuespiller. Det er det han drømmer om å bli – den modne, sympatiske 19-åringen som det er lett og hyggelig å snakke med.
Marina Gertienson, voksen økonom fra Kirgisistan

På Ulpan Akiva er det alltid flere studenter fra ex-Sovjet, og denne gangen møter vi Marina Gertienson, som representerer den store gruppen av voksne immigranter som har en yrkedsutdannelse når de kommer.
Marina kom til Israel for 4 mnd. siden, forteller hun, og hun gir klart uttrykk for at hun er kommet for å bli, men at hun er noe usikker på hvordan framtiden i Israel vil bli for hennes del. Hun kommer fra Bisjkek, hovedstaden i Kirgisistan, der hun underviste i økonimi ved Universitetet. Hun har liten tro på at det blir så lett å få jobb i Israel med den samme utdanningen hun har fra hjemlandet. Kanskje jeg må fortsette å studere her i Israel etter språkskolen, sier hun når jeg spør henne om framtidplanene hennes.

Hun har ellers mange slektninger her i Israel, forteller hun. “Det er stort for meg å være her. Ulpan Akiva gir meg liv”, forsetter hun, “noe å bygge på!” Og jeg forstår henne:; det flotte miljøet, nye spennende mennesker fra hele verden, og skolen – som er mye mer enn en språkskole, de fantastiske lærerne som gir innføring i jødisk tro, liv og kultur og som åpner hjemm-ene sine for studentene. Alle konsertene, felleskapet her – og det nye jødiske fedrelandet som må være fantastisk å møte for Marina fra Bisjkek! “Israel er et flott land å bo i”, smiler hun mot meg før praten er over.

Fra HJHs avis nr. 1/2004.

Takk fra Ulpan Akiva

40.000 dollar er mye penger, men hver syvende uke tar de inn 2 – 300 nye immigranter og loser dem trygt igjennom språk-kaoset til de kan greie seg selv ut i jobb- og boligmarkedet. Det er uten tvil Israels beste “ulpan”, og det er ikke få som har valgt seg Netanya-området som bosted, nettopp for å kunne gå på Ulpan Akiva. Myndighetene betaler en viss sum pr. elev, men den blir mer og mer symbolsk etter som sparekniven kutter og kutter.

Tidligere har de skaffet en balanse i budsjettene sine ved at turist-elevene betaler godt for seg, og i gode tider var hybelbyggene fulle av elever fra hele verden. I de siste kriseårene har selvsagt dette også forandret seg. I dag er de lykkelige for 8 – 10 betalende elever.

Det er ikke noe problem å forstå at pengene fra Norge er kjærkomne, men det er likevel en stor oppmuntring å få glade tilbakemeldinger. Derfor deler vi dem gjerne med dere som jo er de som har gitt pengene!

“For Ulpan Akiva er “Hjelp Jødene Hjem” den strålen av lys som skinner i mørket og som alltid er der i øyeblikk der vi virkelig trenger lysstrålene, skriver de i takkebrevet. Gaven fra HJH kom i et kritisk øyeblikk for oss, sannsynligvis ledet av den Allmektiges hånd!

I dag var det en trist dag for staten Israel. – Jom Hazikaron – minnedagen over de falne.

Vi sørger over 21.851 døde soldater som er falt siden etableringen av staten Israel og over drapene på 950 uskyldige kvinner, barn og nye innvandrere i terrorangrep gjennom de siste tre og et halvt årene. Minneseremonien var så rørende at tårene rant hos alle som var til stede.

Vi hadde også besøk av tre unge soldater som er kommet uten sine foreldre og som fortalte om livet i det militære. Det er ikke lett å være 20 år, alene og i krig. Men språket hadde de fått på Ulpan Akiva!

Situasjonen her hos oss er ytterst problematisk. Men jeg insisterte på at vi skulle fortsette som før og gi immigrantene et fullt kulturprogram, slik at de virkelig skal ha følelsen av å være kommet hjem og bli fullverdige medlemmer av samfunnet!”

Takk til alle i HJH for alt dere gjør for oss alle gjennom denne velsignede virksomheten.

Gud velsigne dere alle – undertegnet Esther Peron, direktøren for skolen.”

Så vet vi at pengene er kommet frem og at de gjør sin gjerning akkurat slik de er ment, til å hjelpe hundrevis av nye immigranter til et nytt og aktivt liv i deres nye hjemland. Og der trengs de og det haster!

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 4/2004.