HJH viktig for jødene og Israel

Harald Husveg.

Ida Husveg.

 

Etter at vi har fulgt dette arbeidet på flere måter, både gjennom aviser og blader, møter og ikke minst gjennom flere Israels-turer, kan vi si at dette er et flott og viktig arbeid for Israel og innvandringen fra hele verden. Vi har sett at midlene kommer fram, vi har støttet dette arbeidet selv og vi vil anbefale andre til å gjøre det. Noe av det vi synes er så bra med Hjelp Jødene Hjem, er at prosjektene deres utløser så mye frivillig arbeid for immigrantene etter at de er kommet til Israel.

Turene til Israel har også vært spennende og lærerike. Vi har besøkt mange av prosjektene og blitt kjent med medarbeidere og immigranter. Nå har vi 7 Israels-turer bak oss, og det blir nok flere. Vi blir liksom ikke ferdige med dette spennende landet, som vi lærte om på søndagsskolen og som Bibelens billedgalleri har beriket oss med.

Vi ville jo se “stedene der det hendte”. Etter at vi reiste til Israel med HJH fikk vi se innsiden av landet. Mennesker fra ulike kontinenter og kulturer kommer sammen. De trenger ulik hjelp og igangsetting. Språkopplæring, kulturforståelse og ulike hjelpemidler. Og noen bare hvile etter et langt liv i utlendighet.

Språkskolen Ulpan Akiva har vi besøkt flere ganger. Der blir vi mottatt på en fantastisk måte med glede og takk. I år fikk vi også på en privat tur besøke Ulpan Halom i St. Petersburg. Der møtte vi jøder som får undervisning i jødisk språk og kultur. Mange av dem vil “hjem”, derfor forbereder de seg både språklig og kulturelt.

På en av turene til Israel fikk vi være med på mottagelsen av argentinske jøder. Det er sterkt å se dem komme hjem. Hjem til et land som stadig blir truet med utslettelse av fiendtlige naboer. Det er nødvendig at de blir hjulpet hjem og at de blir hjulpet hjemme. At de eldre kan få hvile på Hotell Diplomat, at Holocaust-museet får økonomisk støtte, for vi må ikke glemme historien. Barn og unge får hjelp gjennom “Mor til Mor”-stiftelsen. Ja, vi ser at de behøves, alle de ulike prosjektene HJH er med og støtter.

Det gir oss enda større og bedre forståelse og innsikt i hva Israel er. Jødene som har bodd i ulike deler av verden, skal nå sveises sammen til en nasjon. Det er litt av en utfordring! HJH gjør en fantastisk jobb gjennom sine forskjellige prosjekter og vi er beriket og takknemlige for at vi får være med i dette arbeidet.