HJH trenger nye givere!

Vil du spre kunnskapen om HJHs fantastiske prosjekter?

La venner og familie bli bedre kjent med HJH Her ser du Ora Cohen og Tamir – to av de uvurdelige ansatte på absorberingssenteret i Ashkelon.

 

Nå er det tid for de store familie-sammenkomster. Og tid for stevner og feriebesøk hos venner og slekt. Vi har mye godt informasjons-materiell som gjerne kan leses av flere. Informasjonsavisen fra juni hadde mye godt opplysnings-stoff.

Vi håper at du vil og får anledning til å snakke om det arbeidet vi står i med å hjelpe jøder hjem til fedrenes land. Kontakt kontoret på telefonnummer 22 36 21 70, og vi sender deg materiell, som du kan gi til dem du treffer.

 

Fra avhengighet til uavhengighet

Nytt prosjekt – Shoulder to Shoulder

Ung britisk/israelsk familie sammen med veileder Avram.
Foto Ø.Bernatek.

I fjor var første året HJH støttet dette prosjektet. Styret har valgt å gi penger til arbeidet i Be’er Sheva. Shoulder to Shoulder (skulder ved skulder) har nå 12 avdelinger rundt om i Israel. Deres mål er å hjelpe familier med alvorlige problemer på rett kjøl. Familien støttes til å endre holdninger og vaner, en lang og krevende prosess. Noen immigranter har gitt opp, lever på den symbolske sosialhjelpen de kan få og blir apatiske. Veilederne driver med «skreddersøm». Først må man kartlegge hva de voksne kan; yrkesbakgrunn, utdannelse, språkkunnskaper. Dernest; økonomien – kartlegge utgifter og inntekter, gjeld. Så; helse, deretter hvordan har barna det. Frivillig veileder og profesjonelle hjelpere går igjennom alt dette med familien. Langsomt øker selvinnsikten og forståelsen. Man lager plan for sunnere og rimeligere kosthold – og for en fornuftig døgnrytme. Veilederne hjelper til med å lete etter arbeid, evt. kurs som kan gi arbeidsmuligheter. Sammen går de til banken for å reforhandle evt. lån. Veileder følger familien tett på ukesbasis. Samtidig går 10-15 familier sammen i gruppe får å kunne utveksle erfaringer og hjelpe hverandre praktisk. Shoulder to Shoulder ønsker at brukerne langsomt – skritt for skritt – skal ta tak i egne liv. De frigjør seg fra en onde sirkel av svak økonomi, dårlige språkkunnskaper, arbeidsløshet og manglende selvrespekt. «Jeg ante ikke hvor jeg skulle henvende meg for å få hjelp. Vi hadde ikke penger, ikke arbeid og bodde i en leilighet som kostet det samme som det vi fikk i sosialhjelp. Min kone hadde termin om tre måneder. Noen fortalte meg om Shoulder to Shoulder. Takket være dem går jeg nå på kurs for å bli bokholder, har deltidsjobb i en kolonialbutikk og vi har flyttet inn i en langt rimeligere bolig. Should to Shoulder har hjulpet oss, vist oss hvor vi skulle lete, fått meg til å ta deltidsjobben som er dårlig betalt – men, som de har forklart oss – det blir jo inntekt av det, og jeg får rimelige matvarer der. Og de oppmuntrer oss. Dette skal vi greie, ikke minst for guttungens skyld.» sa en ung mann vi traff på senteret. Dette er et prosjekt med stor grad av frivillig innsats. Mennesker med en nøktern innstilling hjelper medmennesker i en vanskelig livssituasjon. Shoulder to Shoulder lykkes med å få 90 % av familiene til å bli økonomisk uavhengige av sosialhjelp. Bildetekst: Ung britisk/israelsk familie sammen med veileder Avram. Foto Ø.Bernatek.

Eksperter på styrke og trygghet

Ved Sapir College i Sha’ar HaNegev møter vi fire kvinner. Vi sammenligner dem med fire sterke røtter på et gigantisk tre. For de bidrar til at barn og voksne finner styrke til å holde seg oppreist.

Hana Tal, Ornit Rosenblat, Tami Goren og Mirta Snir arbeider på et av de fem styrkesentrene i regionen. De har rundt 40 medarbeidere og hundrevis av frivillige hjelpere blant regionens 6000 innbyggere. De holder kurs for å lære flest mulig hvordan de skal håndtere ulike situasjoner.

Hana Tal, sosionom og leder ved senteret som ble etablert i 2008:
-Vi fokuserer på tre områder, sier hun. – Vi legger til rette for alt innen krisehåndtering. Vi lærer opp team innen alle institusjoner, regionale skoler og barnehager. Overalt der mennesker bor og arbeider. Dernest har vi opprettet grupper for psykologisk håndtering av barn, unge, eldre, ulike yrkesgrupper som lærere mfl, slik at de bedre skal kunne snakke ut når noe skjer. Det tredje området er et kommunalt sosialt prosjekt som handler om å finne styrke til å se fremover og å gjennomføre sine drømmer. Vi kaller det ”Dolphins”. Vi har nå 20 slike prosjekter i gang.

Ornit, klinisk psykolog: – Etter 11 år med rakettangrep møter jeg barn og foreldre i veldig dårlig forfatning. Foreldrene er utslitt av alltid å være redde. De er bekymret for sine barn og føler at de ikke strekker til som foreldre når de ikke kan beskytte dem hver time i døgnet. I februar og mars i år var det ekstra mange som ba om hjelp for barn mellom fire og åtte år. En seks år gammel jente tør ikke gå fra rom til rom alene. Hun har mareritt om natten, sover med foreldrene, er sengevæter og nekter å ta buss til skolen. På skolen må hun ha følge inn på toalettet. Hvert barn på denne alderen har opplevd tusenvis av ”rød-alarm”-sirener og det påvirker dem på ulike måter. De fleste lider av posttraumatisk stresssyndrom.

Gjennom lek prøver vi å snakke med dem om deres følelser på godt og vondt. De uttrykker seg om alt det vonde, og så kommer vi inn med det som kanskje er litt godt også. Feks det å være sammen. Vi har utviklet et spill hvor barna lærer hva som skjer og hvordan de skal forholde seg i ulike situasjoner. Slik skal de kjenne igjen situasjoner og føle en trygghet. Så langt ser vi gode resultater både blant voksne og barn, smiler hun.

Tami er sosionom og leder for barnas velferd: -Vi lager arrangementer med den terapeutiske grunntanken: Å hjelpe andre er å hjelpe seg selv. Vi organiserer matfestivaler, der vi har hatt retter fra land der immigrantene har kommet fra. En het ”Sør-Afrika-festival”. Vi har hatt et spesielt dekorasjonsprosjekt i Kfar Aza hvor familier har vært sammen om å dekorere hver sin store keramikk-krukke. Disse står nå med blomster i rundkjøringer og overalt i lokalmiljøet. Viktig å gjøre noe sammen som er fylt med glede. Frivillige er en del av livet her. Det er kanskje mer naturlig her enn i byene. Men situasjonen her er helt spesiell. Likevel blir folk boende. Vi føler samhold og solidaritet.

Mirta Snir er pedagogisk psykologisk rådgiver: -Vi lærer innbyggerne å håndtere sin angst. Når man hver dag kjenner redselen for å dø og man ikke kan gi barna den tryggheten de trenger, da føler man seg som en dårlig mor og far. Vi forsøker å gi alle ulike verktøy for å mestre sin angst. Foreldre undrer; kan jeg ta barnet mitt ut i dag? Det er viktig at alle føler seg sterke slik at de kan fortsette å leve et godt liv. Vi trener bla grupper til å hjelpe til i akutte situasjoner. En viktig øvelse er å lære å puste. Vi gir dem øvelser innen mange felter inntil de blir eksperter og føler seg trygge.

Om senteret:
Siden senterets oppstart i 2008 frem til i dag har 550 personer søkt og fått hjelp for posttraumatiske lidelser. 60 prosent barn og 40 prosent voksne. Flest mennesker – ca 200 – oppsøkte senteret i 2011.

 

 

 

Hvordan bevare hukommelsen? Del 2 av 2

Et billedlotto som bygger på assosiasjoner – for eksempel regndråper passer til paraply – kan by på store utfordringer etter et slag.
Foto: Dvora Willansky

Vi er på besøk på Hadassah Hospitals lavterskeltilbud for eldre og stopper ved ennå et bydelshus i Jerusalem. Kommer inn og finner 20-25 eldre damer rundt bordene. Det er aktive brukere, frivillige hjelpere og en pensjonert psykolog. Her arbeides det med kognitiv og hukommelsesbevarende aktiviteter. Vanskelige begreper, men det går ut på å trene hjernen for å bevare hukommelsen. Noen har hatt slag, andre er på vei inn i demens. Mange trives med mentale utfordringer og godt selskap.

På bordene ligger Memory, Back Gammon, puslespill av ulike slag med svært forskjellig vanskelighetsgrad. Alt utvalgt av psykologen.

Plutselig kommer en ny bruker inn, godt støttet av en ung kvinne, trolig en hjemmehjelp – «Hun er 93 år», hvisker damen som sitter ved siden av meg.

Batzion kom fra Kurdistan (foran t.v.). Hun har aldri gått på skole og leser nå ganske langsomt en hebraisk tekst på brikkene til puslespillet; bil, ballong, gul, rød. «Min mann er dårlig, og derfor er han ganske vanskelig. Denne gruppen gir meg friminutt – og jeg kommer gla hjem.»
Foto Dvora Willansky

«Jeg følte meg ikke helt bra i dag, men jeg kom likevel, for jeg vet at når jeg har vært her føler jeg meg straks mye bedre”, sier hun. Straks får hun en stol og en kopp kaffe og går i gang med et ganske vanskelig puslespill, få, nesten helt like brikker og egentlig ikke noe gjenkjennelig motiv.

Det er viktig med sunt kosthold og mosjon, men det å trimme hjernen er minst like viktig.

Mange av de eldre som kommer her bor alene og trenger sosial kontakt og utfordringer, for å få en god og verdig alderdom, sier Tal, leder for prosjektet. Ved å se dem regelmessig, kan vi følge med i deres utvikling, samtidig som vi hjelper dem med mindre plager som hører alderen til. Slik kan vi fange opp for eksempel demens, før situasjonen blir alvorlig, slik at vi kan tilføre pleie og omsorg.

Les mer om dette prosjektet her.

HJH – et unikt prosjekt

Kjære giver!

 

HJHs styreleder Øyvind Bernatek

På representantskapsmøtet i april hadde vi gleden av å ha Vebjørn Selbekk som innleder hvor han snakket om avisen Dagens dekning av Israel. Foredraget ga mange interessante opplysninger og vinklinger, og det gledet meg at han fokuserte mye på hvor viktig det er for avisen å få frem at vi som er venner av Israel og det jødiske folk står sammen, selv om vi kan ha forskjellige oppfatninger av hva som er de beste politiske løsninger og uansett hvor vi står livssynsmessig.

Selbekk trakk da også frem Hjelp Jødene Hjem som et helt unikt prosjekt i så måte, og det varmer og inspirerer. For det er nettopp det vi er, og det er godt at det blir sett også her hjemme. Jeg vet at det blir lagt merke til i Israel. I Hjelp Jødene Hjems organer sitter det da også representanter for forskjellige kirkesamfunn, for den jødiske menigheten og for organisasjoner uten politiske eller livssynsmessige bindinger, og vi jobber sammen i den aller beste atmosfære og på en særdeles fruktbar måte.

Jeg pleier alltid å trekke nettopp dette frem når jeg er ute i andre organisasjoner og snakker om vår virksomhet; hvor unikt vår virksomhet er, og ikke minst hvor inspirerende det er at vi står sammen, uansett hvor vi står livssynsmessig, og uansett hvorledes vi mener de politiske løsningene i Israel skal være. Dette samholdet er det beste bolverk vi kan skape mot antisemittisme og mot Israels fiender.

Det skjer svært mye i Midt-Østen disse dager, og det Iranskstøttede syriske regimet viser seg frem i all sin gru. De kritiseres av store deler av det internasjonale samfunn, og med rette, men få retter skytset der det først og fremst hører hjemme; mot Iran og dets prestedespoti. Landet som stadig, om enn ikke uten problemer, hangler fremover i sine ikke-uttalte ambisjoner om å utvikle atomvåpen, og som samtidig uttaler at Israel skal slettes av kartet. Hvorfor vekker ikke det et ramaskrik? Hvordan kan verden tie mot slike trusler? Hvor er FN? En kan jo bare tenke seg hvilke internasjonale reaksjoner som hadde kommet hvis Israel faktisk hadde truet den iranske befolkningen med utslettelse, slik den tyske forfatteren og tidligere SS-soldaten Günther Grass i sitt såkalte dikt som ble spredt verden over, hevder at Israel gjør.

Nå er Israel på alle måter miraklenes land, og jeg er trygg på at Israel også vil bestå disse prøvene. De bestialske drapene i Toulouse viser hvor viktig det er at Israel finnes. Selv her i Europa er situasjonen nå blitt slik at den jødiske befolkningen enkelte steder, trenger en trygg frihavn, hvor de utgjør majoriteten av befolkningen. Israel er det eneste landet som kan gjøre det. Vi må sammen fortsette å hjelpe alle dem som både trenger vår hjelp hjem til Israel og i Israel for et nytt og verdig liv der. Takk for at dere er med på å muliggjør dette ved alle gavene dere gir!

Øyvind Bernatek

styrets leder

 

Hele styret gjenvalgt

HJHs representantskap avholdt generalforsamling 23.april. Årsmelding og regnskap for 2011 ble godkjent og er nå lagt ut på vår nettside.

Hele HJHs styre ble gjenvalgt for 2012.

Styret ble gjenvalgt og består av Øyvind Bernatak, leder og Jan Benj. Rødner, Ida Husveg, Kjell Tangen og Jorunn A Langmoen som styremedlemmer. Ola Liland og Tor Marius Gauslaa ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret. Det samme ble Arnfinn Løyning som leder for representantskapet og Thor Evje som nestleder der.