HJH – et unikt prosjekt

Kjære giver!

 

HJHs styreleder Øyvind Bernatek

På representantskapsmøtet i april hadde vi gleden av å ha Vebjørn Selbekk som innleder hvor han snakket om avisen Dagens dekning av Israel. Foredraget ga mange interessante opplysninger og vinklinger, og det gledet meg at han fokuserte mye på hvor viktig det er for avisen å få frem at vi som er venner av Israel og det jødiske folk står sammen, selv om vi kan ha forskjellige oppfatninger av hva som er de beste politiske løsninger og uansett hvor vi står livssynsmessig.

Selbekk trakk da også frem Hjelp Jødene Hjem som et helt unikt prosjekt i så måte, og det varmer og inspirerer. For det er nettopp det vi er, og det er godt at det blir sett også her hjemme. Jeg vet at det blir lagt merke til i Israel. I Hjelp Jødene Hjems organer sitter det da også representanter for forskjellige kirkesamfunn, for den jødiske menigheten og for organisasjoner uten politiske eller livssynsmessige bindinger, og vi jobber sammen i den aller beste atmosfære og på en særdeles fruktbar måte.

Jeg pleier alltid å trekke nettopp dette frem når jeg er ute i andre organisasjoner og snakker om vår virksomhet; hvor unikt vår virksomhet er, og ikke minst hvor inspirerende det er at vi står sammen, uansett hvor vi står livssynsmessig, og uansett hvorledes vi mener de politiske løsningene i Israel skal være. Dette samholdet er det beste bolverk vi kan skape mot antisemittisme og mot Israels fiender.

Det skjer svært mye i Midt-Østen disse dager, og det Iranskstøttede syriske regimet viser seg frem i all sin gru. De kritiseres av store deler av det internasjonale samfunn, og med rette, men få retter skytset der det først og fremst hører hjemme; mot Iran og dets prestedespoti. Landet som stadig, om enn ikke uten problemer, hangler fremover i sine ikke-uttalte ambisjoner om å utvikle atomvåpen, og som samtidig uttaler at Israel skal slettes av kartet. Hvorfor vekker ikke det et ramaskrik? Hvordan kan verden tie mot slike trusler? Hvor er FN? En kan jo bare tenke seg hvilke internasjonale reaksjoner som hadde kommet hvis Israel faktisk hadde truet den iranske befolkningen med utslettelse, slik den tyske forfatteren og tidligere SS-soldaten Günther Grass i sitt såkalte dikt som ble spredt verden over, hevder at Israel gjør.

Nå er Israel på alle måter miraklenes land, og jeg er trygg på at Israel også vil bestå disse prøvene. De bestialske drapene i Toulouse viser hvor viktig det er at Israel finnes. Selv her i Europa er situasjonen nå blitt slik at den jødiske befolkningen enkelte steder, trenger en trygg frihavn, hvor de utgjør majoriteten av befolkningen. Israel er det eneste landet som kan gjøre det. Vi må sammen fortsette å hjelpe alle dem som både trenger vår hjelp hjem til Israel og i Israel for et nytt og verdig liv der. Takk for at dere er med på å muliggjør dette ved alle gavene dere gir!

Øyvind Bernatek

styrets leder