Hele styret gjenvalgt

HJHs representantskap avholdt generalforsamling 23.april. Årsmelding og regnskap for 2011 ble godkjent og er nå lagt ut på vår nettside.

Hele HJHs styre ble gjenvalgt for 2012.

Styret ble gjenvalgt og består av Øyvind Bernatak, leder og Jan Benj. Rødner, Ida Husveg, Kjell Tangen og Jorunn A Langmoen som styremedlemmer. Ola Liland og Tor Marius Gauslaa ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret. Det samme ble Arnfinn Løyning som leder for representantskapet og Thor Evje som nestleder der.