Alternativa LaOleh – arbeids-formidling på hjul

Hjelp Jødene Hjem støtter nå et prosjekt, Alternativa LaOleh, som driver arbeidsformidling på hjul. Arbeidskontorer i minibusser kjører rundt i utkant-Israel og hjelper folk med å finne jobb.

Ricardo kom med denne karakteristikken av sin situasjon som arbeidsløs immigrant. Han og mange andre nye immigranter møter store utfordringer når de skal finne arbeid innen sitt fag. Å lære språket og de sosiale kodene i arbeidslivet virker nærmest uoverstigelig.

Alternativa LaOleh er der for å hjelpe Ricardo og de andre; her får de hjelp til å organisere CV-er på den måten man gjør det i Israel, de oversetter vitnemål og attester. Jobbsøkerne blir forklart hva som blir vektlagt under jobbsøker intervju og man trener på situasjonen. Ansatte og frivillige i Alternativa lytter tålmodig og støttende, samtidig som de kommer med forslag til jobber det går an å søke på, sett i forhold til vedkommendes erfaring og utdannelse.

Immigranten selv – og landet – har stor nytte av at de lykkes med å finne en god arbeidsplass.
Det kommer stadig raketter fra Gaza
Selv om norske medier er tause, faller det raketter i Sør-Israel – nesten daglig. Det er en stor psykisk belastning på befolkningen, selv om det sjeldent går menneskeliv tapt.

HJH har bidratt gjennom årene med penger til rehabilitering av bomberom, bygging av forsterkede tak og vegger på skoler og barnehager. Vi har også støttet oppsetting av beskyttelsesrom på busstoppene. Senest i 2010 har vi bidratt til ekstra bemanning på skolebusser, for at det skal være flere til å ta seg av barna i tilfelle av rakettangrep.

HJH har støttet ombygging av barnehager og skoler for å gjøre dem sikrere.

Rakettene faller daglig. De blir stadig mer avanserte og langtrekkende.