Nattuglene – eller natteravnene

Mange av de unge immigrantene kommer motvillig og har vanskelig for å finne seg til rette. Samtidig strever foreldrene med sin integrering. De voksne skal også lære seg språket. I tillegg skal de finne bolig og jobb, holde hjemmet i gang med mat på bordet hver dag. Foreldrene kan derfor i en del tilfeller miste barnas problemer av syne.

På skolen har læreren ansvar for ca. 40 elever. Det er lett å overse en ny immigrant, som forstår svært lite av det som foregår. Økonomien setter grenser for hva skolen kan tilby av ekstra undervisning for den enkelte.

IAIC tar tak i dette. De tilbyr sine programmer til den enkelte skole, over 35 skoler er nå med. Man arrangerer samlinger for immigrantforeldre og barn for å forklare hva som kreves i israelsk skole. Foreldre og barn snakker sammen om hvordan hverdagen kan organiseres. Fordi mange har bakgrunn fra tidligere Sovjet, underviser man familiene om jødiske helligdager og hvordan de feires. Andre ganger er det formingsaktiviter. I IAIC kommer barna på tur for å oppleve landet, naturen, historien.

En annen viktig del av programmet er at sosialarbeidere går inn i skolegården og får i stand fellesaktiviteter, slik at de nye elevene også får være med på leken. Venner som snakker hebraisk er til god hjelp hvis man skal lære språket. Hensikten er at barna skal få en bedre hverdag og trives på skolen.

Men noen faller utenfor; begynner å skulke skolen og står i fare for å skli inn i rusmisbruk og kriminell aktivitet. IAIC har flere “natteravner” som driver oppsøkende virksomhet. De går ute om kvelden og natten og prater med de unge, prøver å få dem til å ta tak i sin egen situasjon. I samarbeid med flere kommuner har man laget fritidsklubber som er åpne til langt på natt, sju dager i uken. Her kan man prøve ut nye ting, evt. få veiledning. De lager film eller danner band som øver sammen. Noen steder har man karateinstruktører. Et annet sted underviser en russisk mester i boksing.

HJH har fått en billedserie med russisk tekst som gir et inntrykk av deres aktiviteter, delvis finansiert av HJHs givere.

Se bildeserie.