Innlegg

Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære giver!

Å hjelpe jøder hjem til Israel fra krig, forfølgelse eller fra jødehat er et fantastisk prosjekt å få lov til å ta del i, og dere som er våre givere, gjør dette arbeidet mulig. Ikke bare hjelper dere jøder hjem til Israel, men dere hjelper dem også i deres nye hjemland hvis starten der skulle bli for vanskelig, eller hvis katastrofer skulle ramme. Jeg finner bare en god beskrivelse på det dere muliggjør; ekte nestekjærlighet!

Det fantastiske er at dere ikke bare hjelper enkeltmenneskene, men dere hjelper også landet Israel og gjør det sterkt. Selv om mange av innvandrerne koster landet mye i begynnelsen, både med å hjelpe dem til landet og med en ny start i landet, så er det helt klart at innvandrerne på litt sikt beriker landet på alle måter. For noen grupper tar dette mere tid enn for andre, men når en generasjon er gått, er det store flertallet av innvandrerne og deres barn, en svært viktig del av det store og fargerike israelske samfunnet.

I dette nummeret fokuserer vi blant annet igjen på situasjonen for jødene i Ukraina. Mange av dem lever under en meget vanskelig krigssituasjon og har måttet flykte fra de meste av det de eide. De ønsker ikke lenger å leve i Ukraina, selv om de har flyktet til tryggere områder. Det svært mange av dem vil, er å reise videre og til Israel, for der å bygge opp et nytt liv. Dette muliggjør dere og mange andre venner av Israel og det jødiske folk verden over for dem, med de sjenerøse og uegennyttige gavene dere gir. De er dere dypt takknemlige!

Selv om de alle ønsker et nytt og bedre liv, betyr ikke det at alt går slik de ønsker, og noen ganger blir nyinnvandrede jøder hardt prøvet ved at ulykker rammer. Da står Selah der og gir en hjelpende hånd. De har særlig rettet sin krisehjelp mot jøder fra de tidligere Sovjetrepublikkene og fra Etiopia. Her besitter de stor spesialkompetanse når det gjelder kultur og språk, og kan derfor gi det viktige ekstra som betyr så mye, for hjelpe dem som er blitt rammet. Vi har støttet Selah i svært mange år, og de senere år har vi også etablert vårt fadderskapsprosjekt i Israel gjennom Selah. Det er en helt fantastisk organisasjon, og de norske giverne er en særdeles viktig bidragsyter som har muliggjort at de har kunnet gi all den hjelpen de har gitt, og som muliggjør at de kan fortsette med dette.

Takk for at dere er der for alle de som trenger deres hjelp. Dere redder liv og dere styrker Israel!

Fortsatt god sommer!

Øyvind Bernatek

styrets leder