2010 ble et fantastisk år for HJH – 11,1 millioner kroner i gaveinntekter

I tillegg til informasjonsarbeidet er det sendt kr 6.174.992 til prosjekter som støtter immigrasjonen til Israel. Administrasjon og drift utgjør 10.7% av gaveinntektene. (Når årsmelding og regnskap er behandlet på HJH’s representantskapsmøte 2. mai, vil det bli lagt ut i sin helhet på nettsiden).

FØRSTEHJELP FOR NYE IMMIGRANTER
Støttebeløp 2010
Israel centre for Community Involvement – B’Yachad
355.070
Keren Klita
352.375
Israel Crisis Management – Selah
616.080
IMMIGRASJON – ARBEID
Keren HaYesod – Jewish Agency, 10 forskjellige prosjekter
2.120.000
Flybilletter etiopiske immigranter
350.000
Flybilletter m.m. immigranter fra arabiske land
100.000
Ayalim, unge pionerer
300.000
Sha’ar HaNegev bus chaperone
100.000
Rehabilitering av Holocaust-overleveres hus
170.000
Ethiopian National Project
200.000
Kiryat Yearim
250.000
Nitzana
250.000
New Immigrants Flights FSU
200.000
Ethiopian Children
200.000
Movement without Frontiers
75.000
Yad Sarah
168.000
Yad Vashem
60.000
TAU, Stephen Rost Inst.
24.150
Alternativa Laoleh
80.000
Joint.
100.000
Livnot U’Lehibanot
75.000
UNDERVISNING
PNIMA
165.000
Machanaim
300.000
Ulpan Chalom
380.000
HELSE
Dental Volunteers
109.805
Hadassah
120.000
Shaare Zedek
180.512
Shilo
100.000
BARN OG UNGE
Ezra FSU
100.000
Israel Association for Immigrant Children
360.000
Jerusalem Foundation
90.000
Mother to Mother
94.000
Shiluv
150.000
Totalt
6.174.992