Innlegg

Mange varme farvel da Eli var i Israel og sa hadet til prosjektene. Her Eli sammen med damene fra Hadassahsykehuset. Foto: Rebekka Rødner

Prosjektenes farvel til Eli Finsveen

Prosjektenes farvel til avtroppende daglig leder, Eli FInsveen, var varmt. Hennes innsats disse siste 7 årene har vært til glede og inspirasjon.

Takkebrev til sosialarbeideren

Et takkebrev fra en familie som har klart å snu en negativ trend i hjemmet og utenfor til en solskinnshistorie kom til Katef leKatef:

 

«Vi har nådd slutten av perioden med møtene våre, vi fortsetter ferden alene med følelsene våre. Jentene er annerledes, de er spente og nervøse. … I begynnelsen av reisen vår kom vi til Katef leKatef med mange problemer og mye frykt, og vi trodde ikke at det fantes løsninger på problemene våre. Vi var redde for å mislykkes.» skriver familien.

 

Det har ikke vært en enkel prosess, forteller familien: Å endre vaner, å høre hva man må rette opp på, å legge om livet. Men, takket være samarbeidet med sosialarbeideren sin, Yamit Kashi, i Katef Lekatef har familien lykkes! De forteller at takket være Yamit begynte de å kunne se kjærligheten som fantes i familien og fokusere på det positive. De klarte å gjøre om den dårlige atmosfæren i hjemmet, og nå støtter de hverandre. «Etter hvert møte [med sosialarbeideren] dro vi hjem og snakket om det vi hadde lært… Du viste oss kjærligheten, varmen vi hadde i familien.» Med kunnskapen om at vi er en spesiell familie vi, klarer vi å møte utfordringene videre, skriver familien i takkebrevet.

 

“Vi håper at vi nå er på den rette veien, og at vi sammen skal klare å overkomme utfordringene og problemene som kommer sammen,” avslutter familien i brevet. Det er alltid herlig å få høre slike solskinnshistorier – spesielt når barn er involvert.

 

Vi ønsker familien lykke til videre!

Livnot

Livnot stiller opp

Hjembesøk hos en etiopisk familie som hadde fått hjelp av Livnot til å reparere sitt kjøkken. Hjemmet var uhyre enkelt, familien fattig og boligblokken ganske nedslitt.

Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære Giver!

Et årsskifte gir alltid en ekstra anledning til å stoppe opp og se hva vi har fått utrettet, og til å uttrykke takknemlighet for all sjenerøs støtte dere har gitt til vårt arbeid, men også for å tenke fremover slik at vi kan fortsette å hjelpe der det er nødvendig.
Vi er virkelig privilegerte! 2013 ble et meget godt år hvor vi nådde et optimistisk budsjett! Ved hjelp av alle små og store gaver som dere har gitt til vår bistand i løpet av 2013, har vi kunnet gjøre en helt spesiell forskjell for mange nye immigranter i Israel. Her er noen få eksempler på hva vi har kunnet utrette det siste året.
Gjennom Keren Hayesod har vi hjulpet mange jøder fra Etiopia hjem til Israel, og på denne måten virkeliggjort deres største drøm og ønske i livet.
Sammen med Ezra har vi vært med på å bringe mang unge jøder fra de tidligere Sovjetrepublikkene til Israel. De av dem som senere velger å bosette seg i Israel, kommer med mye kunnskap og sterk motivasjon og integreres lett. Ofte kommer søsken og familie etter.
Med vårt fadderskapsrosjekt i samarbeid med Selah har flere barn og unge med røtter særlig i Etiopia og de tidligere sovjetrepublikkene og som nylig har blitt foreldreløse, fått en svært viktig støtte i denne ekstremt tunge tiden. Sorgen deres er blitt lettere å bære og fremtiden har blitt tryggere.
I Safed og flere andre byer våger barn og unge, kanskje for første gang, å invitere venner og skolekamerater hjem til seg fordi vi i samarbeid med Livnot har rehabilitert foreldrenes sterkt nedslitte og ofte helsefaglige boliger.
Gjennom Pnima har vi aktivisert, sosialisert og hjulpet kaukasiske kvinnelige jøder ut i arbeidslivet. På den måten har de vunnet nytt egenverd.
Shoulder to shoulder som er et av våre nyere samarbeidsprosjekter, har hjulpet mange innvandrerfamilier til å bli selvhjulpne, både ved å ha fått jobb og god økonomistyring.
Skolebarn i Jerusalem hvor foreldre ikke har mulighet for å ta dem på ferie, har gjennom Jerusalem Foundation også sist sommer fått noen minnerike og innholdsfylte feriedager.
Net@ gir unge, særlig i utviklingsområder i Israel, en ny start i livet. I fire år har de brukt store deler av sin fritid til å lære det meste om datamaskiner. Dette virker også sterkt positivt på de øvrige skoleprestasjonene deres, og de har fått gode jobber etter endt skolegang.
Listen er lang; ca 25 prosjekter får årlig vår støtte, og da gir det seg selv at vi også klarer å hjelpe svært mange enten til Israel eller i Israel. Disse jødene som på denne måten har kunnet vende hjem til Israel blir etter hvert en meget viktig ressurs for landet. De styrker Israel på alle måter, kulturelt, vitenskapelig, økonomisk og sikkerhetsmessig. Ved å hjelpe til med innvandringen til Israel slik dere så enestående gjør, er dere derfor direkte med på å styrke og sikre Israel!
Takk for all hjelp og støtte dere gir Israel og det jødiske folk. Jeg håper dere vil ha anledning til dette også i 2014. Hjelpen trengs virkelig fortsatt, og den betyr en enorm forskjell i svært mange nyinnvandrede jøders liv i Israel. Dere er med på å gi dem et nytt og bedre liv!
Godt nytt år til alle våre venner og støttespillere!

Øyvind Bernatek Styrets Leder

Øyvind Bernatek
Styrets Leder

Vår takk til dere

 

Hjelp Jødene Hjem har lenge ønsket å finne en verdig måte å hedre dem som gir spesielt store gaver til vårt arbeid eller som testamenterer større beløp for vår virksomhet, og vi har ved dette også ønsket å kunne viderebringe en takk til dem fra Israel og det jødiske folk.

 

Trygt inne i Jerusalems botaniske hagen finner man derfor i dag ”Eikestien” – Hjelp Jødene Hjems eget minnested i Israel, og i Jerusalem.

Her er det satt opp en minnestein med inskripsjon fra Salmenes bok 1,6:

«For Herren kjenner de rettferdiges vei”

På denne minnestenen vil vi sette inn navn på givere som på denne måten ønsker et evig minne i Jerusalem, enten for dem selv eller for noen de ønsker å minnes. Her finnes også en liten drikkefontene og en benk som står i skyggen av eiketrær; slike som også Abraham satt under da han mottok sine gjester i Mamre.

Denne delen av den botaniske haven er viet floraen slik den var i Israel i bibelsk tid, og vi mener det danner en særskilt vakker og innholdsrik ramme rundt minnestedet. Stedet er svalt om sommeren, for det ligger ved en liten bekk som renner nedover langs de bibelske vekstene. Ikke langt unna finner man vekster som i moderne tid er i fare for å bli utryddet i Midtøsten. Det er en vakker og rolig atmosfære på nettopp dette stedet, der man gjerne kan sette seg ned på benken og ta litt tid til å reflektere over livet.

På høstturen til Israel kommer vi til å besøke nettopp dette vakre stedet i den botaniske hagen i Jerusalem. Vi ønsker at dette skal være en måte for oss å være evigt tilstedeværende – både i form av minnesteinen, og i form av våre stadige tilbakekommende besøk fra Norge. Det gjør stedet til et levende minne for oss og de rundt oss.

Vi har vært nødt til å sette en nedre grense for beløp som gis som gave eller arv og hvor det kan settes opp et navneskilt på minnestenen, og denne er satt til 100 000 kroner.

Husk oss i livet – og i testamentet

Det å skrive testament kan være vanskelig både følelsesmessig og formelt, men det å ha tenkt igjennom og faktisk skrevet ned hvordan en vil ha det, og om det er spesielle formål en ønsker å tilgodese, er noe alle uansett alder burde gjøre. Når dette først er gjort på en riktig måte, så opplever mange det som en berikelse å vite at alt vil bli ordnet og fordelt på en verdig måte. For mange er det spesielt viktig å kunne bidra til å støtte gode veldedige formål.

Testamentet må fylle de formkrav som er fastsatt i arveloven, ellers er det ugyldig, og det er viktig å passe på at teksten ikke etterlater uklarheter. Det kan derfor være fornuftig å søke juridisk hjelp. Hjelp Jødene Hjem kan tilby råd omkring formål som kan tilgodeses gjennom oss, og vi kan henvise til advokat som kan sørge for at alt blir gjort på riktig måte.

Har du spørsmål, ring vårt kontor eller send brev eller e-post. 

Tusen takk!

Vi vil gjerne få takke alle våre fantastiske støttespillere.

Hjelp Jødene Hjem setter pris på alle støtte vi får, fra kristent, jødisk og andre hold. For oss er det viktig å få lov til å si TUSEN TAKK for at alt dere gjør for Israel, for HJH og for fremtiden!

Sammen skaper vi en bedre fremtid for barn og voksne i Israel.

Junis nyhetsavis er ute på nettet

Du kan lese nyhetsbrevet her på nettsiden vår, eller laste det ned til egen maskin og lese når det passer deg bedre.

Mange bekker små…

I Israel møtte jeg nå i mars en bestemor som oppfostrer sine tre foreldreløse barnebarn. En immigrant som fortsatt snakker dårlig hebraisk og som slår over i russisk når det er viktig å få uttrykt seg skikkelig.

 Etter å ha fortalt om vanskelighetene og sorgen, tørket hun en tåre, smilte varmt og sa; «Tusen takk til alle giverne i Norge. Du må hilse dem! Dere aner knapt hvor mye denne hjelpen betyr. I tillegg til den økonomiske støtten, gir omtanken og kjærligheten til vårt folk, meg og mange andre styrke i hverdagen.»

 Et sterkt møte var det – og jeg tenker på hva dere, våre givere, må ofre for å hjelpe. Da blir jeg svært ydmyk. Når vi på kontoret ser små – og større – beløp dryppe trofast inn, blir jeg takknemlig på immigrantenes vegne. Våre givere er trolig helt vanlige mennesker som lever nøkternt for å kunne gi noe til andre som er i en vanskelig situasjon. Hundre kroner er fortsatt mange penger og vi verdsetter hver eneste gave som kommer inn.

 På besøk hos de prosjektene vi støtter har jeg fått se hvilken endringer deres bidrag kan gjøre i immigrantenes liv. Jeg er takknemlig for at jeg får være budbringeren begge veier; den som forteller om gavene som er sendt og den som bringer takken tilbake til dere. Dere skal vite at forbønn og omsorg hjelper immigrantene og at de takker dere varmt for det.

Kjære giver!

Den jødiske påsken, Pesach, som straks står for døren, og som vi feirer til minne om utgangen av Egypt, friheten fra slaveriet, er helt sentral i jødisk kultur og religion. Festen markeres med et felles påskemåltid, seder, hvor alt følger et strengt oppsatt ritual.

Mye vi spiser, og mye vi gjør, er annerledes enn alle andre dager, som det også synges om i sangen «Mah Nishtanah?» Det er tradisjon at det er det yngste barnet som synger denne sangens fire spørsmål, mens alle besvarer spørsmålene. Dette viser også det sentrale, vi skal fortelle våre barn om dette, og vi skal gjøre det på en slik måte som at det var vi selv som ble befridd fra Faraos undertrykkelse.

For mange jøder i mange land har det ikke alltid vært like lett å gjøre dette, fordi de selv har levd under svært vanskelige kår og forfølgelse, men med staten Israels gjenfødelse fikk denne feiringen en ekstra dimensjon for mange. Det triste var bare at ikke alle som ønsket det, klarte å bryte ut fra den undertrykkelsen de selv led under, for å ha deres egen utgang av «Egypt» og vendetilbake til Israel.

På tross av dette, ja selv i nazistenes konsentrasjonsleire forsøkte mange å markere Pesach, hvor man skal feire som frie mennesker. Hvordan kunne dette være mulig, hvordan kan man feire å være frie, når man er grovt diskriminert, forfulgt eller undertrykket. Det kan man, fordi ingen undertrykker kan ta fra en tankens frihet, friheten til å tro og friheten til å føle egenverdet. Så selv om undertrykkerne trodde de berøvde jødenes deres frihet, så klarte de ikke det.

Derfor, på tross av århundrer med undertrykkelse, holdt det jødiske folket motet oppe, og da muligheten igjen var der, ønsket svært mange å vende tilbake til fedrenes hjemland, Israel, men ikke alle kunne det.

Lys langt mot nord har imidlertid skint på nattehimmelen og gitt næring til håpet om å kunne vende hjem til Israel, og dette lyset er dere, våre giveres, generøse gaver til det arbeidet Hjelp Jødene Hjem driver. Ved deres hjelp har svært mange som ønsket det kunne vende hjem til Israel, og for første gang i deres liv, virkelig kunnet feire Pesach som frie mennesker. Det er fantastisk, og jeg er trygg på at dere vil fortsette å støte vårt arbeid, slik at vi kan hjelpe riktig mange til, hjem til Israel, og i Israel med deres nye start i livet.

God Pesach og god Påske!

Øyvind Bernatek

Styrets leder

 

Mange bekker små gjør en stor å

Tusen takk alle sammen!

Uten all den støtten dere gir oss, både i form av gaver, omtanke, bønn, emailer og engasjement ellers ville ikke HJH være den organisasjonen den er i dag. Det er takket være alle våre givere at vi kan styrke israelsk samfunn og nye immigranter til Israels liv på så mange fantastiske måter.

Grunnstammen i HJHs tre

Vi vil denne gangen spesielt takke alle de som ofte kanskje ikke synes – de mange trofaste giverne som gir en 50-lapp her, kanskje 20 kroner eller 100 kroner en gang i blant. Vi er takknemlige for hver en av dere, og for hvert enkelt av bidragene som kommer. Dere utgjør en stor forskjell i mange, mange israeleres liv – og det skal dere vite. Uten de mange bidragene på 50, 100 og 200 kroner som kommer inn hver måned, ville ikke vårt arbeid være mulig. HJHs suksess er takket være denne grunnstammen i vårt aksjonsarbeid. Vi vil også spesielt sende en tanke til de mange som tømmer sparebøssen, eller ser hva de har å rutte med ved månedens slutt og sender oss en liten slant. Tusen takk.

Takk for engasjementet

Vi vil også gjerne takke for all omtanke, engasjement og forbønn. Det er mange som ikke har mulighet til å gi penger, men som gir av sin tid – ved å dele ut brosjyrer og annet materiale om HJH i fritiden sin, ved å be for Israels og HJHs velferd, eller som snakker om HJHs arbeid til venner, kollegaer og familie. En slik innsats skal og bør ikke undervurderes. Vi er meget takknemlige.