20140615 Rivki fra Shoulder to Shoulder

Sammen med Rivki fra Shoulder to Shoulder får immigrantene fra Odessa som vokste opp på barnehjem hjelp til å bli selvstendige voksen. Foto: Rebekka Rødner

Sammen med Rivki fra Shoulder to Shoulder får immigrantene fra Odessa som vokste opp på barnehjem hjelp til å bli selvstendige voksen. Foto: Rebekka Rødner