Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at Anne-Marie Gravdahl gikk bort natt til mandag denne uken. Hun ble 85 år gammel og etterlater seg 8 barn og 24 barnebarn. Våre tanker går spesielt til hennes nærmeste familie.

Anne-Marie Gravdal var med på å starte Hjelp Jødene Hjem, og hun satt i mange år som styreleder for organisasjonen og var på den måten en drivende kraft i å utvikle Hjelp Jødene Hjem fra en kampanje til en vel fungerende veldedig organisasjon.

Anne-Marie Gravdal var et engasjert menneske som berørte og hjalp mange. Hennes innsatts for jødene i Israel og det tidligere Sovjetunionen vil bli husket lenge. Hun fikk utmerkelse av den Israelske regjering for sin innsats for jødene, og hun fikk «Jerusalems nøkkel» i gull – noe som kun en annen nordmann, Kåre Kristiansen, også har fått tildelt.

Øyvind Bernatek

styrets leder

Hjelp jødene Hjem

Anne Marie Gravdahl

Anne Marie Gravdahl

Vår representant i Israel, Michael Melchior, skriver om Anne-Marie:

It is with great sorrow that we in Jerusalem just received the news of the death of Anne Marie Gravdahl.

I have personally known Anne Marie for more than 35 years, but especially since we together founded Hjelp Jødene Hjem 26 years ago, She was the primus motor, the Chairman who put the organization together, put it on the map of everybody who cares for the Jewish people in Norway. With her knowledge of the Russian language and her love of Israel, it was natural that she was the one to lead the organization in all those founding years. For her Israel was not a hobby or a job. The future and the well-being of the State of Israel was part of her religious belief and her passion in life. No rules or obstacles stood in her way, when she wanted to help the new immigrants, but sometimes she would listen to her Rabbi.. She had a failing heart condition, and I don’t know how many times the doctors gave up on her. I used to tell her that what kept her alive was that her heart was always beating for Israel.

Hjelp Jødene Hjem, the Jewish people and the State of Israel, will forever remember Anne Marie Gravdahl

and her part together the many friends in Norway for making possible the miracle of ingathiering of exiles to

Israel.

May she rest in peace, and her soul have eternal life.

Over Rabbiner Michael Melchior

Oversatt til norsk:

Det er med stor sorg at vi i Jerusalem akkurat har fått meldingen om at Anne-Marie Gravdahl er død. Jeg har kjent Anne-Marie i mer enn 35 år, spesielt siden vi sammen grunnla Hjelp Jødene Hjem for 26 år siden. Hun var primus motor, og formannen som bygde opp organisasjonen, gjorde den kjent for alle som bryr seg om jødene i Norge.
Med hennes kunnskap i russisk språk og hennes kjærlighet til Israel, var det naturlig at det var henne som ledet organisasjonen i alle disse årene.
For henne var Israel verken hobby eller jobb. Statens Israels beste var en del av hennes religiøse overbevisning og hennes lidenskap. verken lover, regler eller andre hindre kunne stoppe henne når hun ønsket å hjelpe nye immigranter, men det hendte at hun lyttet til sin rabbiner.
Hun hadde et sviktende hjerte, og jeg aner ikke hvor mange ganger legene gav henne opp. Jeg pleide å si at det var hennes hjerte, som alltid banket for Israel, som holdt henne i live.
Hjelp Jødene Hjem, det jødiske folk og Staten Israel, kommer alltid til å minnes Anne-Marie Gravdahl – og hennes rolle blant våre venner i Norge som har vært med å muliggjøre samlingen av de fordrevne fra Israel. – Må hun hvile i fred, og må hennes sjel eie evig liv.

Anne Marie Gravdal og Jacov Snir

Anne Marie Gravdal og Jacov Snir