HJH sender støtte til jødiske flyktninger fra Gori

Takket være HJHs trofaste givere har HJH kunne sende kr 180.000 til hjelp for georgiske flyktninger, i første rekke fra byen Gori. Dette er jøder som i all hast har måttet forlate alt de eide og
som nettopp er kommet til Israel eller er på vei dit. (Se mer informasjon påwww.kh-uia.org.il). De finner nå ny trygghet i Israel.

Det er også bevilget kr 400.000 til ombygning av tak og vegger på
barneskoler i Sha’ar HaNegev regionen. Fordi det nesten daglig faller raketter
og granater i området, må tak og vegger forsterkes, slik at barn og unge
har en tryggere skoledag. Pengene vil bli overlevert i oktober.

Også Ulpan Halom har blitt rammet av inntektsreduksjoner p.g.a. den
svake dollaren. De har også sendt et nødrop og får kr 75.000 ekstra i
denne omgangen.

I desember vil styret ta stilling til de siste tilleggsbevilgninger for år 2008.