Innlegg

Logo blå

Å gi til andre, gir oss bedre helse og lengre liv

Verden står på tre ting: På læren, på arbeidet og på veldedighet, forteller Fedrenes Ordspråk oss. Denne 2000 år gamle jødiske teksten gir oss innsikt i hva vi må gjøre for at vår hverdag skal være god og meningsfylt:

Læren – vi må lære noe nytt hver dag

Arbeidet – dette henviser i sin tid til tempeltjenesten, men i dag er bønn, meditatsjon eller annen tjeneste det vi benytter oss av. Litt tid hver dag til å øke innsikten i seg selv, i verden rundt en, å føle seg knyttet til noe høyere, det gir verdi også til det moderne mennesket.

Veldedige gjerninger – å gi til andre med hele hjertet.

 

Dagens forskning viser at de jødiske forfedre her hadde en langt større insikt i hvordan menneskeheten fungerer enn de kanskje var klar over selv. Hjernen vår må aktiviseres hver dag for å ikke å visne hen. Bønn, selvinnsikt og selvoppmuntring hjelper oss, selv hvis vi ikke tror på det. Gode gjerninger, å gi til andre gjør noe med oss, ikke bare fordi vi er en del av et større samfunn, det har faktisk en enorm innvirkning på vår egen helse.

 

Nyere forskning viser også en klar sammenheng mellom det å gi og gjøre gode gjerninger og vår helse. I en undersøkelse ved Calfornia-universitetet i 1999 viste at eldre som gjorde frivillig arbeid for to eller flere organisasjoner hadde 44% mindre sannsynlighet for å dø i de neste 5 årene, selv etter at man hadde kontrollert i forhold til alder, helse, treningsvaner og røykevaner. En annen undersøkelse fra 2003 fra Michigan universitetet viser at eldre personer som hjelper andre i sin omgangskrets, alt fra praktisk hjelp til venner og familie til emosjonell støtte til sin kone eller mann hadde en lavere risiko for å dø over en 5 års periode enn de som ikke gjorde liknende ting. Interessant nok, var det å være mottaker for hjelp ikke utslagsgivende.

 

Forskerne mener at det å gi reduserer stressnivået vårt, og stress er som kjent innvirkende på en rekke helseproblemer. I tillegg, mener man at det å føle seg nyttig, å være en del av noe større, og det å kunne være til hjelp, innvirker på ens generelle mentale helsesituasjon, som igjen har utslag på ens fysiske tilstand.

 

Forskning viser også at man får bedre immunforsvar av å gi. En studie ved Harvard-universitetet viste at når forsøkspersoner ble bedt om å tenke på organisasjoner de ville gi penger til, ble nytelsessenteret i hjernen aktivert. Når de så en film om Moder Teresa som passet på foreldreløse barn økte de beskyttende antistoffene i spyttet deres og da de ble spurt om å tenke på når de hadde vært glad i noen andre, eller andre hadde vært glade i dem forble de førhøyede antistoffene på det forhøyede i nivået i en time etterpå. Å gi til andre, gjør oss med andre ord gladere og i bedre helse.

 

De jødiske forfedre hadde nok ikke helsegevinsten i tanken da de sa at en av de tre pillarene verden står på er veldedige handlinger. Samholdet, styrken og viten om at man bygger samfunnet sammen, viten om at hvis man faller, så er det noen der som kan hjelpe deg opp og evnen til å sette seg inn i andres situasjoner er vel så viktig. Hjelp Jødene Hjem fortsetter å bygge på jødiske og kristne verdier. Vi takker alle våre generøse og gavemilde givere. Med deres hjelp får de svakeste i det israelske samfunnet den hjelpen de så sårt trenger. Vi håper dere føler noe av gevinsten av deres veldedighet selv – i form av god selvfølelse, god helse og godt humør!