Om fadderbarna: Det kom en telefon…

Adam, Aviel og Mintamer har fått god støtte av Selah og norske faddere etter at de ble alene.

«Det har skjedd igjen – vi står her med tre immigrantbarn som er blitt foreldreløse. De er fra fem til tolv år og vi forsøker å hjelpe bestemoren eller onkelen og tanten til å ta seg av dem. Har dere noen faddere som kan bidra?»

Det var en grå januardag, sur og kald – og inn kom denne telefonen, med grufulle detaljer om hvordan disse små hadde fått snudd livet sitt opp ned på få minutter.

Vi vil så gjerne hjelpe dem og alle de andre immigrantbarna som er blitt foreldreløse eller som er i en situasjon hvor de i praksis er det. Det kan være en far som ble igjen i Russland, mens mor emigrerte med barnet etter skilsmissen. Så dør hun kanskje i sykdom eller ulykke og barnet står der helt alene. Eller kanskje er det en mor som er alene om ansvaret for barnet, men som får alvorlige, langvarige problemer med sin psykiske helse og legges inn – eller sitter i fengsel. Det er noen triste skjebner.

Deltagere på HJHs tur til Israel i 2011 fikk møte fire av barna som får hjelp gjennom fadderprogrammet.

Men heldigvis, etter en tid kommer de med HJH-faddernes og Selahs hjelp på beina igjen. Det går bedre på skolen, de har funnet fram til en ny hverdag. Det er krevende å skulle bearbeide savnet av mor og far, mens man bor sammen med bestemor som stadig blir eldre og mer skrøpelig.

Men det går! Det går til og med bra!

Man viser hverandre kjærlighet og omsorg og vokser langsomt sammen. Barna får en trygg og hyggelig tilværelse med støtte fra gode omsorgspersoner. Selah er der – hele veien – med sine frivillige og profesjonelle hjelpere, til avlastning og oppmuntring.

Kanskje vil du bli fadder?
Ta kontakt med oss på kontoret på telefon eller via email, eller ta kontakt via kontaktskjemaet på nettsiden.