Innlegg

Fire generasjoner flyktet fra krigen i Ukraina: -Vi var livredde!

Familien fra Donetsk har kommet til Israel takket være prosjekt støttet av HJH. "Tusen takk til alle som har bidratt til at vi kunne få komme hjem." sier de til HJHs givere.

Kjære giver

Styrets leder, Øyvind Bernatek, gir en oppdatering både om HJHs arbeid og om situasjonen i Europa når det gjelder antisemittisme.

Lovdata fjerner antisemittisk artikkel etter henvendelse fra HJH-leder Øyvind Bernatek

“Øye for øye” er et erstatningsprinsipp i jødisk tradisjon, et øye skal erstattes med et øyes verdi. Denne feilutleggingen har vært et av de mest gjennomgående antisemittiske angrep på jødisk lovgivning, skrev Bernatek til Lovdata.