Vi vil ikke glemme de russiske jødene!

Når vi nå jubilerer i HJH – er det riktig å markere at vi fortsatt vil hjelpe de russiske jødene – for det vil vi! For det er ennå flere hundre tusen jøder igjen i Russland og de andre statene i ex-Sovjet – og flere tusen av dem kommer til Israel hvert år. De siste årene er ca. 30 % av de nye immigrantene fra landene i ex-Sovjet.

Samtidig med at store grupper av immigranter fra andre verdensdeler nå kommer til Israel, har Hjelp Jødene Hjem gitt hjelp til disse, men fremdeles har vi flere prosjekter både i Russland og Israel som hjelper mange russiske immigranter.
Et av de viktige og store prosjektene våre er språkskolen Ulpan Halom (navnet betyr “drøm”) i St. Petersburg. Mange av giverne i HJH kjenner skolen og arbeidet godt fra omtale i aviser og nyhetsbrev. Helt fra 1990 og frem til i dag, har Ulpan Halom gitt viktig språkopplæring til russiske jøder som planlegger å immigrere til Israel – og mange, mange har fått jobb og en god start i sitt nye fedreland fordi de kom med gode hebraisk-kunnskaper. Til nå har skolen utdannet nærmere 13.000 elever – og ca. 9500 av disse er allerede bosatt i Israel.

De er de to ildsjelene Felix Fainberg og Gregory Levin som har vært primus motorer og ledere i det store arbeidet disse årene – og de er det fremdeles. Lokalene er elendige etter norsk standard – de leier og har satt i noenlunde stand noen klasserom i en kondemnert skole – men de fortsetter og gjør en viktig innsats for jøder i St. Petersburg som vil til Israel! Ulpan Halom har vært og er fremdeles helt avhengig av hjelp fra oss. HJH vil fortsatt gi dem hjelpen!

For noen dager siden ringte en optimistisk Felix meg og fortalte at nå forbereder de starten på et nytt skoleår. Vi har 130 elever nå, fortalte han – og flere planlegger å starte opp senere, sa han. Han understreket at de er så takknemlige for hjelpen fra Norge og HJH – og ba meg hilse giverne og si takk. Samtidig nevnte han at de er avhengig av fortsatte bevillinger for å drive videre framover – også for å planlegge undervisningen i 2006.

Vi vil gi Ulpan Halom den støtten de trenger!