Vi må fullføre oppgavene våre i Israel

Mange nye innvandrerbarn trenger vår omsorg og støtte.

Nå i vår er det 20 år siden Hjelp Jødene Hjem-arbeidet startet spontant og sterkt her i Norge.

Det ble en fantastisk start på en dugnad fra Israels venner i Norge for de jødiske immigrantene fra ex-Sovjet den gangen. Og det fortsatte som et eventyr og en stor velsignelse for de mange institusjonene og organisasjonene som ble våre samarbeidspartnere i Israel og ellers – og for de hundretusenvis av jødiske immigranter som har fått nødvendig hjelp gjennom disse tjue årene. Det siste tiåret har gavene til Hjelp Jødene Hjem vært i snitt 10 millioner kroner pr. år.

Mange, mange har fått avgjørende hjelp for å kunne komme til Israel og svært mange, eldre, voksne, barn og unge – hele familier – har fått hjelp og oppmuntring til å finne seg til rette og få et godt liv i sitt nye hjemland. Vi har fått gi hjelp på et bredt spekter, som språkundervisning, arbeidstrening, nødhjelp til vanskeligstilte – nødvendig omskolering og utdanning i videre forstand, bare for å nevne noe.

Nå må vi fortsette dette arbeidet, det er like viktig nå som noen gang før. Fortsatt kommer 15-20 000 nye immigranter til Israel hvert år – og vel 20 institusjoner og organisasjoner som har et stort ansvar for å “hjelpe dem hjem og hjelpe dem hjemme” stoler på og må regne med oss.

I jubileumsåret har Jewish Agency igjen bedt oss om å bidra med å ta hjem mange nye etiopiske immigranter dette året og i tiden framover. Og arbeidet ellers ved de andre prosjektene med immigranter fra alle verdens kanter går videre som før.
Nå vil jeg oppmuntre oss alle som er med i dette store arbeidet – og vi er mange tusen nå – til å være trofaste i givertjenesten og fullføre oppgavene i år og i årene som kommer.

Både Guds ord og livet forteller oss at det er godt og riktig og at det følger velsignelse med å være trofaste i de oppgavene vi har begynt på! “En trofast mann blir rikelig velsignet,” sier Ordspråkene 28,20.

Det følger også en spesiell velsignelse med å hjelpe og velsigne Guds eget folk, vi vet noe om det. “Du skal bli til velsignelse! Jeg vil velsigne deg… I deg skal alle slekter på jorden velsignes,” sier Gud til Abraham i 1 Mos 12, 2-3.

Gjennom våre gaver er vi med og velsigner jødene! Og vi gjør det med glede fordi Gud gjennom sitt eget folk har fått gi oss så mye velsignelse!