Vi hjalp dem til en ny frihetsfest

Denne sangen som synges ved innledningen av det tradisjonelle jødiske påskemåltidet, seder, og som vanligvis fremføres av familiens yngste, sang vi også hjemme hos oss da vi for noen uker siden innledet feiringen av vår påske, Pesach. Den fikk meg til å tenke på alle de nye immigranter rundt om i Israel, som nettopp på grunn av dere, våre bidragsytere, kan synge disse ordene med en helt spesiell inderlighet.

Denne natten ble forskjellig fra alle andre netter fordi de i år med vår hjelp kunne feire Pesach, frihetsfesten til minne om utgangen av Egypt og slutten på slaveriet, i Israel. For andre ble natten forskjellig fordi de også med vår hjelp har blitt hjulpet til rette i Israel for et nytt liv. De kunne synge ordene med ny styrke i tryggere forvisning om at de skulle klare den nye virkeligheten hjemme i Israel.

Et bedre tidspunkt enn dette er det da også vanskelig for meg å finne til nettopp å takke alle våre bidragsytere, store som små, og alle dere som taler vår sak og som uten tanke på egen vinning støtter vårt flotte felles humanistiske prosjekt. En dyptfølt takk til dere alle! Jeg håper dere også i fremtiden vil være med oss. Behovene for å hjelpe er de samme; det er mange, svært mange, som fortsatt venter på din og min hjelp for å komme hjem til Israel, og det er mange som nylig har kommet til Israel som fortsatt trenger vår hjelp videre. Måtte dere også i fremtiden stå disse menneskene bi!

Til høsten vil dere igjen kunne få oppleve å møte noen få av alle dem vi har vært med på å hjelpe. Da kan dere på ny bli med på vår givertur og besøke våre prosjekter. Det er en helt unik måte å oppleve Israel og det jødiske folk på, som få om noen andre kan tilby dere. Sett av datoen allerede nå, mer opplysninger finner dere i bladet og på våre nettsider.

Vi vil videre i tiden fremover i vår avis og i våre nyhetsbrev bringe reportasjer fra våre prosjekter. De aller fleste er prosjekter vi har støttet lenge og som vi også ønsker å støtte videre. Noen som ikke vil oss vel, har satt ut rykte om at endringer i ledelsen skyldes endret syn på Israel, at vi ikke lenger vil støtte like klart som tidligere. Dette har ingen rot i virkeligheten! At det er en ny organisasjonsstruktur og derav også en ny ledelse, endrer ikke vårt syn og vår målsetning på noen som helst måte, vi står helt og fullt fast ved den kurs og de prosjekter som har vært staket ut igjennom våre sytten år!

Om ikke lenge feirer vi sammen en ny fest med felles opphav, om enn med forskjellig innhold i dag; den jødiske ukesfesten, Shavuot, og den kristne Pinsen. Den jødiske festen er til minne om at vi fikk loven, de ti bud. Det er en gave som kan feires av en hel verden, uansett tro. Hvorfor ikke benytte en slik anledning til å gi en gave tilbake, en gave til alle de som fortsatt trenger vår hjelp for å komme til Israel eller for å komme i gang med et nytt liv der.