Vi er dere svært takknemlige

Finanskrisen har utløst en lang rekke innsparinger i offentlige ytelser i Israel, som kombinert med økt arbeidsledighet rammer mange hardt. Ofte går det ut over de nye immigrantene. Derfor er det bruk for hver krone vi kan sende!

Immigrantarbeidet
Takket være dere hjelper vi russiske jøder til å lære hebraisk og forberede seg på immigrasjon. Fra Moskva drives en internettside som informerer om alle spørsmål knyttet til immigrasjon. Folkene der hjelper også til ved evt. avslag på utreisetillatelse. I FSU bidrar vi til sommerleire og fritidsaktiviteter for jødisk ungdom, slik at de kan bli kjent med sine røtter og bli motivert til å reise.
Israel starter nå opp immigrasjon fra Etiopia igjen, og her skal HJH være med. Ellers støtter vi integreringsprosjekter for de etiopiske immigrantene som allerede er kommet til landet.

Barn og unge
Når det gjelder Israel støtter HJH arbeid for vanskeligstilte barn og unge, noe som i stor utstrekning vil være immigrantbarn. Vi velger gjerne ut prosjekter, der mye av arbeidet utføres med lokal dugnadsinnsats. Slik blir pengene fra dere utrolig drøye. Biologiprofessoren, studenten, husmoren, pensjonisten, elektrikeren og læreren gir alle av sin tid og sin kunnskap for sine nye landsmenn – vi, her langt oppe i Norge, gir penger til busspenger, bensin, nødvendighetsartikler og kanskje det lille ekstra som lyser litt opp i en ellers vanskelig situasjon.


Ser den enkelte
For å ta et eksempel. Selah, Israel Crisis Management, forholder seg til flere tusen mennesker hvert år. Jeg hadde kontakt med leder Ruth Bar-on (bildet) en dag. I samtalens løp kom hun med et spørsmål.
“Vi fikk en stor donasjon fra dere som var øremerket til et bestemt formål. Kan vi likevel få lov til å bruke litt på en finkjole til en etiopisk jente som snart skal stå bat-mitzwa? Hun er én av seks barn i en foreldreløs søskenflokk. Disse barna har gjennomgått svært mye og de har det veldig, veldig vanskelig økonomisk, så det ville bety utrolig mye for henne å få noe fint og nytt å ha på seg på den store dagen.” Er det ikke flott når noen tenker slik, og ser den enkelte!? Og spør oss om lov, fordi man fraviker det opprinnelig avtalte. Sånn skal det være.

Imponerende kreativitet
HJH støtte også prosjekter som hjelper immigranter til å finne arbeid, så de kan forsørge seg selv. Takket være dere, gir vi også til omskolering, slik at de kan bli i stand til å benytte sin fagkunnskap i sitt nye hjemland. Det trengs også spesielle språkkurs for bestemte faggrupper som medisin. Der er HJH noen år med stipend. Men vi støtter også prosjekter som gir leksehjelp og prøver å skape forståelse for hva det vil si å gå på skolen. Israel har så mange fasetter. Derfor blir også prosjektene så forskjellige. De frivillige der nede ser ut behov og prøver å finne løsninger på dem. Kreativiteten og offerviljen er imponerende og utrettelig.


“Innsiktsfulle givere”
Prosjekter som hjelper immigrantene til å lære å ta vare på sin helse under nye forhold har også fått støtte. Dental Volunteers for Israel er en tannklinikk for barn i Jerusalem. Tannleger fra hele verden kommer og gir av sin tid for å gi tannbehandling til barn som ellers ikke ville ha hatt råd til en slik “luksus”. I sommer kom det for første gang polske tannleger. Klinikken gir også tannbørster og opplæring i bruken av dem, riktig kosthold m.m. Michelle Levine (bildet), DVIs informasjonsleder, ga uttrykk for klinikkens takknemmelighet til HJH slik;
“I tillegg til alle de idealistiske tannleger som kommer og hjelper oss, har vi mange enkeltpersoner som gjerne vil gi oss noe håndfast, en ting. HJHs givere er annerledes og virkelig fantastiske, – takket være dere har vi vann i krana og strøm til arbeidslys og bor. Dere forstår at slike nødvendige driftsmidler også må betales, og dere er villige til å la pengene gå til slikt. En hjertevarm takk til alle deres innsiktsfulle givere”.

Om dere bare kunne forestille dere hvilken forskjell gavene fra dere faktisk gjør, for svært mange mennesker…