Eli Finsveen ny daglig leder

Ny daglig leder i Hjelp Jødene Hjem, Eli Finsveen.

Det kjennes godt og riktig at Eli Finsveen nå får ansvaret for det krevende arbeidet med å lede den daglige driften av Hjelp Jødene Hjems arbeid i Norge og i Israel.
Eli har svært gode forutsetninger for disse oppgavene, både når det gjelder utdanning og arbeidserfaring. Hun er cand. philol med arkeologi som hovedfag. Hun har handels- og økonomiutdannelse og har tidligere arbeidet som avdelingsleder i OBOS. Hun har også vært ansatt i Studentsamskipnaden i Oslo.

Fra 10. januar 1995 har hun arbeidet deltid på HJH-kontoret ved siden av studier. Slik kjenner hun Hjelp Jødene Hjem-arbeidet svært godt. Denne tiden har hun også arbeidet med noen av de oppgavene hun nå får ansvar for som daglig leder, f. eks. regnskap, kontakt med prosjektene våre og overføring av bevilgninger og kontakt med giverne. Eli har også engasjert seg på andre viktige felt som informasjonsarbeid og markedsføring, og hun har deltatt i styrets møter.

Sammen med Susan Abarbanell har hun hatt ansvaret for kontorets drift de siste årene. Susan fortsetter på kontoret som før.

Eli er godt kvalifisert for det arbeidet og det ansvaret hun nå får, også fordi hun har inngående kjennskap til Israel, immigrasjonen og jødisk kultur etter vel 20 opphold og besøk i landet, bl.a. to lengre kibbutzopphold på 60-tallet. Her i Norge har hun vært aktiv i flere tiår i Israelsarbeidet, bl.a. i MIFF (Med Israel For Fred) der hun har vært med fra begynnelsen.

Hun kjenner det israelske samfunnet og immigrasjonsarbeidet godt. Hun har mange venner både i Israel og i det jødiske miljøet i Norge.

Det er altså en svært godt kvalifisert Israelsvenn som nå tar fatt på oppgaven som daglig leder i HJH. Vi som arbeider sammen med Eli nå, gleder oss til fortsatt samarbeid med henne – om mange viktige oppgaver for Israel og den jødiske innvandringen til landet.

Eli Finsveen (t.v.) er ansatt som daglig leder i HJH. Sammen med Susan Abarbanell utgjør hun HJH-kontorets faste stab.

Susan – trofast kontormedarbeider

Hvis du ringer til kontoret, treffer du kanskje Susan som har arbeidet i HJH to dager i uken i seks år og som dermed kjenner organisasjonen svært godt.
En ansvarsbevisst, stabil, energisk og tjenestevillig medarbeider som er en del av teamet som danner HJH. Hun har vært med på flere giverturer til Israel. Kanskje møtte du henne der. Blant hennes mange arbeidsoppgaver, er det Susan som sender takkebrev til giverne som gir større beløp. Hun besvarer spørsmål av forskjellig art og stiller opp når noe skal ordnes, ringer og undersøker. Bakover i tiden har Susan jødiske aner, derav etternavnet Abarbanell. Hun kommer opprinnelig fra Ungarn, men er vokst opp i Stavanger. Hun vil støtte og hjelpe
Israel, derfor er hun hos oss.

Velkommen til Eli!
Eli Finsveen ble i styremøtet den 15. oktober ansatt som daglig leder.

Eli representerer kontinuitet hos oss. Hun har arbeidet i HJH i 12 år og mange kjenner hennes navn og behagelige stemme fra telefonen. Eli har en ikke liten del av æren for at HJH er der vi er i dag.
Det er hun som har holdt orden, ført regnskapet og sørget for at alle administrative oppgaver ble gjort når de skulle. I tillegg har hun besøkt mange av våre prosjekter både i Israel og i Russland. Hun har holdt den løpende kontakten med alle prosjektene og kjenner mange av menneskene bak dem.

At Eli derfor valgte å fortsette hos oss og med de utvidede arbeidsoppgaver som ble lagt til den nyopprettede stillingen som daglig leder, gir et viktig signal om stabilitet, både til dere som givere og til alle dem vi hjelper.

Som styrets leder gir ansettelsen av Eli meg trygghet. Jeg vet at driften av vår virksomhet vil forbli i de beste hender. Det er en stor glede for meg som styrets leder, å kunne ønske Eli til lykke i den nye stillingen.

Øyvind Bernatek

Det kom et kort til kontoret
“Kjære dere på HJH-kontoret!
Takket være deres hjelp fikk jeg kr 4.000 i fradrag på skatten for penger sendt til HJH. Det er penger som rettmessig bør tilbake til dere – og ble sendt i går. Min mann, Thor og jeg ble med i MIFF i Oslo på slutten av 70-tallet. Dro så hjem til Stavern i -83. Er fortsatt med i MIFF selvsagt – og “fant” dere senere hen. Vi skulle gjerne vært med på en av Israelturene dere har, men helsen tillater det ikke. Har lært litt hebraisk. Tilbakemeldingene fra dere – og nyhetsbrevene er flotte. De setter vi stor pris på.
Unni Løvholt”
Dette varmet Susan og Eli.
Kortet henger nå på vår oppslagstavle.