Velgjørenhet av fremste slag

Romjulen ga meg noen dagers ro, tid til å lese, og i bokhyllen fant jeg en bok jeg fikk av noen gode venner, og som handler om det å gi. ”Rambam’s Ladder” heter den og er skrevet av Julie Salamon.

Boken tar utgangspunkt i et skrift av en av middelalderens største jødiske tenkere, Rabbi Moses ben Maimon, ofte forkortet Rambam, ellerMaimonidessom er den greske versjonen av hans navn. Han ble
født i Cordobai i 1135, men familien måtte flykte i 1147 da en fanatisk gruppe muslimer invaderte landet. Etter en noe omflakkende tilværelse slo han seg ned i Kairo hvor han virket som lege, filosof og
leder av en jødisk menighet. Her skrev han sentrale verk innenfor jødisk tenkning hvor ”Morè nevukhím” – ”The guide of the Perplexed” trolig er det best
kjente.

I hans skrifter finnes også en åtti siders omtale av korrekt behandling av de fattige, og i denne beskrivelsen er inntatt det som senere er blitt betegnet som ”Rambams stige for velgjørenhet”.
Denne inneholder åtte nivåer for velgjørenhet. Jeg skal ikke gjennomgå dem alle, men nevne de to øverste. Nivå 7 beskriver anonymitet. Det vil si å gi
til noen du ikke kjenner og gjøre det anonymt. Det øverste nivået handler om ansvarsfullhet. Det dreier seg om å hjelpe slik at den som mottar hjelpen kan bli selvstendig, selvgående, slik at vedkommende ikke mer trenger å be om hjelp.

Den hjelpen dere gir nye immigranter på veien til eller i Israel, er i stor grad nettopp en velgjørenhet som beveger seg på disse to høyeste nivåer. Det skjer
anonymt overfor ukjente mottagerne, og mye av hjelpen er hjelp til selvhjelp; en starthjelp, så de kan klare seg videre på egen hånd, eller en hjelp til trygghet mot terror, slik at de kan leve så normale liv
som mulig i Israel.

Det er flott å få anledning til å være med i dette arbeidet; det gir hverdagen en ekstra dimensjon og gjør livet rikere. Jeg håper vi kan fortsette med dette sammen i lang tid.

Helt til slutt vil jeg ta opp en spesiell form for gaver; de testamentariske. Hvert år mottar vi arv fra noen som i dyp kjærlighet til Israel og det jødiske folk, har skjenket HJH til bruk i vårt arbeid eller øremerket for spesielle prosjekter vi
støtter. Dette er en flott måte å takke for det livet vi har hatt her, å gi andre som ikke har hatt det like lett, et nytt og bedre liv. På den måten er en også med på å sikre Israels fremtid. Skulle du ønske å
opprette et testament til fordel for vårt arbeid, eller kjenner du noen som ønsker det, kan du ta kontakt med vårt kontor for videre hjelp.