Vær raus med dine gaver til immigrantene nå

Behovene er mange og store, det vet vi mye om alle sammen. Jeg vil bare minne om at de tre siste årene er det kommet 16-18.000 NYE immigranter hvert år. Det er flere hundre hver uke gjennom hele året. Mange av de som kommer – ofte
familier med mange barn – har ingenting med seg. De trenger alt så å si; bolig, mat, klær, arbeid, utdanning, oppfølging på mange måter. Og mange av de som kom tidligere trenger hjelp og støtte i lang tid, noen resten av livet! Så det er ingen tvil om behovene. Vi dokumenterer dem i alle nyhetsbrevene og avisene. Israelerne – både private og myndighetene – er fantastiske til å hjelpe og ta mot, men det er stort behov for noe i tillegg!

For oss som kristne er det svært meningsfylt Å FÅ GI til et slikt arbeid! Guds ord sier at den som gir til gode formål får igjen og blir velsignet på mange måter. “Den som gir den får”. Hele Bibelen taler klart om det. Så her er vi på trygg grunn når vi formidler videre noen av de midlene vi har fått til et arbeid vi har tiltro til!

Dessuten er det en spesiell sak å gi til de som trenger det av jødene, Guds folk. Vi gir egentlig en “gjengave” for de store
åndelig og kulturelle verdiene vi har fått fra jødene! Vi kan tenke gjennom dette litt alle sammen av oss. Vi kan vel knapt tenke oss hvordan livet vårt ville vært uten den åndelige arven fra jødene med frelsen i Jesus Kristus, og alt det som vi også kan kalle det kulturelle grunnlaget for vårt liv, vårt samfunn og hele vår tilværelse, den åndelige arven går jo også over i alt dette!

Nå går vi frimodig videre i arbeidet, så vil vi nok få lys over hvordan vi skal prioritere gavene våre nå og framover.